Navigace pro hledání a zobrazení Semináře

Dnes

Kvalitní a udržitelné stravování ve zdravotnictví

*** ONLINE SEMINÁŘ

Zajímá Vás, zda je možné nakupovat potraviny pro stravovací provozy zdravotnických zařízení odpovědně? Nebo jak jsou v praxi ve zdravotnických zařízeních využívány dynamické nákupní systémy pro nákupy potravin, jaké jsou možnosti, limity či úskalí? Nebo jak je možné zlepšit nemocniční stravu, aby byla více kvalitní, zdravá a třeba i udržitelná? Lze implementovat model „cirkulární ekonomiky“ pro oblast potravin v nemocnici? A lze zajistit efektivní a udržitelné stravování v nemocnici?
Nabízíme vám online seminář, ve kterém se budeme snažit nalézt odpovědi na výše uvedené otázky, a to nejen s odborníky z praxe, ale i s odborníky, kteří se problematikou kvality potravin zabývají na vědecké úrovni. Ukážeme Vám příklady dobré praxe v rámci ČR i ze zahraničí.

Komplexní servis prádla jako příležitost OVZ ve zdravotnictví

*** ONLINE SEMINÁŘ

Komplexní servis prádla nebo také tzv. pronájem prádla je druhem služeb, které poskytují prádelny mnoha subjektům, a to nejen z řad veřejných zadavatelů. Nabízíme Vám praktický seminář, ve kterém Vám ukážeme jak stále častěji využívaný typ služeb, jejichž základem je tzv. nevlastnický přístup zajištění zboží […]

Biopotraviny ve školním i institucionálním stravování dávají smysl

*** ONLINE SEMINÁŘ

Zajímá vás, co to vlastně jsou udržitelné potravinové systémy, co si představit pod pojmy ekologické zemědělství, ekologický produkt nebo biopotravina a co jejich nákupem ovlivníte v zemědělské krajině? Rádi byste nakupovali udržitelné potraviny ve vaší jídelně, menze, kantýně, ale máte za to, že právě biopotraviny si […]

KONFERENCE Odpovědné veřejné zadávání 2022

Kongresové centrum České národní banky Senovážné náměstí 30, Praha 1

Již sedmý ročník této mezinárodní konference, pořádané Ministerstvem práce a sociálních věcí, se zaměří na aktuální trendy a zkušenosti ve strategickém zadávání veřejných zakázek.

Co je to Performance Design & Build?

MPSV Na Poříčním právu 1/376, Praha 2

Záznam přednášky je možné shlédnout ZDE. Zveme Vás na přednášku autorů metodiky k mimořádně zajímavé metodě dodávky Performance Design & Build. Mgr. Aleše Chamrád, LL.M společně s dalšími autory metodiky Vám představí návod postupu při realizaci výstavbových projektů metodou dodávky Performance Design & Build (& […]

WORKSHOP ONLINE – Metoda BEST VALUE APPROACH v praxi veřejných nákupů – zakázky na zřízení webu

*** ONLINE SEMINÁŘ

Záznam workshopu je možný shlédnout ZDE Zájemcům o tento praktický seminář doporučujeme, nemají-li již zkušenosti s metodou hodnocení BEST VALUE APPROACH (dále jen „BVA“), nejprve absolvovat seminář „Metoda BEST VALUE APPROACH v praxi veřejných nákupů – ÚVODNÍ SEMINÁŘ“, na který tento praktický seminář logicky navazuje. Stěžejním tématem […]

PREZENČNÍ WORKSHOP – Metoda BEST VALUE APPROACH v praxi veřejných nákupů – zakázky na zřízení webu

MPSV Na Poříčním právu 1/376, Praha 2

Záznam workshopu je možné shlédnout ZDE. Zájemcům o tento PREZENČNÍ praktický seminář doporučujeme, nemají-li již zkušenosti s metodou hodnocení BEST VALUE APPROACH (dále jen „BVA“), nejprve absolvovat seminář „Metoda BEST VALUE APPROACH v praxi veřejných nákupů – ÚVODNÍ SEMINÁŘ“, na který tento praktický seminář logicky navazuje. […]

WORKSHOP ONLINE – Metoda BEST VALUE APPROACH v praxi veřejných nákupů – stavební zakázky

*** ONLINE SEMINÁŘ

Záznam workshopu je možné shlédnout ZDE. Zájemcům o tento praktický seminář doporučujeme, nemají-li již zkušenosti s metodou hodnocení BEST VALUE APPROACH (dále jen „BVA“), nejprve absolvovat seminář „Metoda BEST VALUE APPROACH v praxi veřejných nákupů – ÚVODNÍ SEMINÁŘ“, na který tento praktický seminář logicky navazuje. Stěžejním […]

PREZENČNÍ WORKSHOP – Metoda BEST VALUE APPROACH v praxi veřejných nákupů – stavební zakázky

MPSV Na Poříčním právu 1/376, Praha 2

Pokud máte zájem se k semináři připojit pouze online, registrujte se ZDE. Zájemcům o tento PREZENČNÍ praktický seminář doporučujeme, nemají-li již zkušenosti s metodou hodnocení BEST VALUE APPROACH (dále jen „BVA“), nejprve absolvovat seminář „Metoda BEST VALUE APPROACH v praxi veřejných nákupů – ÚVODNÍ SEMINÁŘ“, na […]

Odpovědné veřejné zadávání v praxi

Akademie veřejného investování Pařížská 4, Praha 1

Tento praktický seminář je úvodem k odborným tématům odpovědného veřejného zadávání a nabízí základní přehled o jeho příležitostech a tématech, postavených na konkrétních příkladech z praxe.

WORKSHOP ONLINE – Metoda BEST VALUE APPROACH v praxi veřejných nákupů – strážní a úklidové služby

*** ONLINE SEMINÁŘ

Odkaz pro připojení k semináři naleznete ZDE. Zájemcům o tento praktický seminář doporučujeme, nemají-li již zkušenosti s metodou hodnocení BEST VALUE APPROACH (dále jen „BVA“), nejprve absolvovat seminář „Metoda BEST VALUE APPROACH v praxi veřejných nákupů – ÚVODNÍ SEMINÁŘ“, na který tento praktický seminář logicky navazuje. […]

WORKSHOP – Metoda BEST VALUE APPROACH v praxi veřejných nákupů – strážní a úklidové služby

MPSV Na Poříčním právu 1/376, Praha 2

  Stěžejním tématem tohoto workshopu bude uplatnění BVA v praxi při zadávání veřejných zakázek na strážní a úklidové služby.  Provedeme Vás celým procesem veřejné zakázky od její přípravy, hodnocení až po její realizaci. To vše si ukážeme na konkrétní zakázce. Můžete se těšit na interaktivní seminář, […]

ONLINE – BEST VALUE APPROACH v praxi veřejných nákupů – ÚVODNÍ SEMINÁŘ

*** ONLINE SEMINÁŘ

Nenechte si ujít seminář, který představí inovativní metodu hodnocení BEST VALUE APPROACH (dále jen „BVA“) a zkušenosti s jejím praktickým využitím u veřejných zakázek v České republice. Metoda BVA je inovativní způsob hodnocení kvality nabídek s širokým uplatněním pro různé předměty plnění veřejných zakázek. Na tento úvodní seminář budou navazovat další tři praktické semináře zaměřené na praktické využití metody při zadávání veřejných zakázek na strážní a úklidové služby, stavební práce a zakázek na zřízení webu.

BEST VALUE APPROACH v praxi českých nákupů – ÚVODNÍ SEMINÁŘ

MPSV Na Poříčním právu 1/376, Praha 2

Nenechte si ujít seminář, který představí inovativní metodu hodnocení BEST VALUE APPROACH (dále jen „BVA“) a zkušenosti s jejím praktickým využitím u veřejných zakázek v České republice. Metoda BVA je inovativní způsob hodnocení kvality nabídek s širokým uplatněním pro různé předměty plnění veřejných zakázek. Na tento úvodní seminář budou navazovat další tři praktické semináře zaměřené na praktické využití metody při zadávání veřejných zakázek na strážní a úklidové služby, stavební práce a zakázek na zřízení webu.

Udržitelným stravováním ke skutečně zdravému regionu

*** ONLINE SEMINÁŘ

Hledáte příležitosti udržitelného přístupu ke stravování?
Představíme Vám program Skutečně zdravá škola/Skutečně zdravá jídelna, který podporuje veřejné stravování, jež strávníkům nabízí zdravé a chutné pokrmy připravené z čerstvých sezónních produktů od zemědělců z regionu.
Nabídneme Vám cestu, jak prospět zdraví obyvatel, podpořit udržitelné potravinové systémy, ale i místní farmy a malé podniky a tím ekonomiku regionu a místní komunitu.

Záznam Konference Odpovědné veřejné zadávání 2021

Lichtenštejnský palác v Praze U Sovových mlýnů 4, Praha 1

Konference bude zaměřena na strategický přístup k veřejnému nakupování a vybrané aspekty odpovědného veřejného zadávání. Cílem konference je zasadit téma do mezinárodního kontextu, představit národní strategie k prosazování odpovědného nakupování, inspirovat se praxí zadavatelů a poskytnout výhled očekávaných trendů v odpovědném zadávání.

Odpovědný přístup ke stravování a nákupu potravin (nejen) ve veřejných zakázkách

*** ONLINE SEMINÁŘ

Pokud nakupujete potraviny pro stravovací provozy ve veřejné správě, je tento seminář určen právě vám. Na semináři se budeme věnovat i sociálně a environmentálně udržitelným a etickým požadavkům, které lze stejně dobře využít jak veřejnými zadavateli, tak i ve stravování v soukromém sektoru. Cílem semináře je poskytnout informace o aktuálních legislativních změnách právní úpravy nákupu potravin, možnostech nákupu sociálně i environmentálně udržitelných potravin i vlivu na udržitelnost, který může organizace například prostřednictvím nákupu ekologických produktů (biopotravin) vyvíjet.

Konference “Odpovědné veřejné zadávání – pět měsíců s novelou”

*** ONLINE SEMINÁŘ

ZÁZNAM Z KONFERENCE NAJDETE MEZI VIDEOSEMINÁŘI. Ministerstvo práce a sociálních věcí pořádá konferenci, která nabídne současné příležitosti odpovědného veřejného zadávání. Skvělí řečníci budou sdílet své zkušenosti z aktuální praxe. Změna zákona o zadávání veřejných zakázek přinesla zadavatelům novou povinnost využívat zásady sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Cílem konference je odborná diskuse o stávajícím právním nastavení odpovědného nakupování veřejných institucí, jeho možných příležitostech a výzvách.
Akce je určena zejména zadavatelům, odborníkům na témata veřejných zakázek a udržitelnosti, zástupcům politických stran, představitelům měst, obcí, krajů, státních institucí, zdravotnických zařízení a dalších veřejných zadavatelů.

Zdravotnictví a odpovědné zadávání aneb lze odpovědně zadávat i ve zdravotnictví?

*** ONLINE SEMINÁŘ

K TOMUTO SEMINÁŘI EXISTUJE VIDEO ZÁZNAM. Seminář je zaměřen na problematiku odpovědného veřejného zadávání v oblasti zdravotnictví. Cílem semináře je seznámit se s možnostmi a příležitostmi uplatnění aspektů odpovědného zadávání při nákupech zboží, služeb a stavebních prací ve zdravotnické sféře.

SEMINÁŘ S OSVĚDČENÍM – Průvodce odpovědným veřejným zadáváním po novele ZZVZ

*** ONLINE SEMINÁŘ

K TOMUTO SEMINÁŘI EXISTUJE VIDEO ZÁZNAM. Tento dvoudenní seminář Vám poskytne komplexní přehled témat a příležitostí odpovědného veřejného zadávání a provede Vás jednotlivými příležitostmi/tématy a společenskými výzvami, které lze ve veřejných zakázkách zohlednit. Na semináři se dozvíte, co novela ZZVZ znamená pro veřejné zadavatele v praxi a  jak uplatňovat nové zásady v praxi a naplnit tak požadavky zákona.  Seminář Vám současně nabídne návod, jak odpovědné veřejné zadávání v souladu se ZZVZ implementovat ve Vaší organizaci. Ukážeme Vám, jak se orientovat mezi jednotlivými metodickými materiály.

Implementace OVZ ve městě v praxi

*** ONLINE SEMINÁŘ

K TOMUTO SEMINÁŘI EXISTUJE VIDEO ZÁZNAM. Tento seminář je zaměřen na implementaci OVZ ve městech a obcích s praktickou ukázkou implementace ve městě Jičín. Jedná se o komunikativní formát semináře s diskuzí a návodnými příklady z ostatních měst a obcí v ČR.

ISO 20400 – pokyny pro udržitelné nakupování v praxi veřejného zadavatele

*** ONLINE SEMINÁŘ

Tento interaktivní seminář bude vycházet z pokynů ISO 20400: udržitelné nakupování a otevře detailně téma implementace udržitelného zadávání zakázek. Seminář bude zaměřen mimo jiné na určení priorit a cílů v odpovědném veřejném zadávání, které bude založeno na individuálních vyhodnoceních současného stavu v organizaci. Seminář povede Shaun McCarthy, který je renomovaným odborníkem na udržitelné nakupování a který se na tvorbě mezinárodních pokynů přímo podílel.

Komunikace s dodavateli při zadávání veřejných zakázek z pohledu OVZ – příležitost nebo důvod k obavám?

Seminář je součástí:
*** ONLINE SEMINÁŘ

K TOMUTO SEMINÁŘI EXISTUJE VIDEO ZÁZNAM. Komunikace s dodavateli je nejen nástrojem pro nalezení efektivního nastavení (specifikace předmětu plnění a smluvních a obchodních podmínek) odpovídající požadavkům zadavatele i reálným možnostem dodavatelů, ale také příležitost pro maximalizaci přínosů pro společnost.

Seminář Novela ZZVZ – Odpovědné veřejné zadávání v kostce a navazující Mini-konference “Reflexe zadavatelů v ČR na novelu”

*** ONLINE SEMINÁŘ

K TOMUTO SEMINÁŘI EXISTUJE VIDEO ZÁZNAM. Potřebujete rychlý a srozumitelný vhled do tématu odpovědného veřejného zadávání? Co povinnost sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání znamená pro veřejné zadavatele v praxi? Tento online seminář Vám pomůže, jak se zorientovat v jednotlivých tématech odpovědného veřejného zadávání a nabídne Vám praktický návod ve formě checklistu, který Vás provede při přípravě jakékoli zakázky. Na seminář bude navazovat Minikonference Reflexe zadavatelů v ČR.

Pokročilé nákupní metody: akcelerátor odpovědného veřejného zadávání – 2. část

*** ONLINE SEMINÁŘ

K TOMUTO SEMINÁŘI EXISTUJE VIDEO ZÁZNAM. Tento seminář propojuje pokročilé nákupní metody, které musí bezpodmínečně znát každý nákupčí veřejného sektoru, s principy odpovědného zadávání. Ukážeme si, že odpovědné veřejné zadávání není brzdou, ale naopak katalyzátorem kvalitnějšího, efektivnějšího a výkonnějšího veřejného zadávání.

Workshop – Pokročilé nákupní metody: akcelerátor zodpovědného veřejného zadávání – 1. část

*** ONLINE SEMINÁŘ

K TOMUTO SEMINÁŘI EXISTUJE VIDEO ZÁZNAM. Tento online workshop logicky navazuje na úvodní seminář Pokročilé nákupní metody: akcelerátor odpovědného veřejného zadávání – 1. část. Vzhledem k omezením, která kvůli epidemiologické situaci vznikla, nemůžeme workshop realizovat formou diskuse nad obchodními případy z praxe účastníků, jak bylo původně zamýšleno. Rozhodli jsme se proto pro alternativní postup, kdy účastníkům představíme dva praktické nástroje pro okamžité využití vědomostí.

Implementace odpovědného/strategického veřejného zadávání v organizaci

Seminář je součástí:
*** ONLINE SEMINÁŘ

K TOMUTO SEMINÁŘI EXISTUJE VIDEO ZÁZNAM. Tento seminář navazuje na seminář „Veřejné nákupy odpovědně a strategicky – úvod do tématu odpovědného veřejného zadávání“. Přiblíží důvody pro zavedení odpovědného/strategického veřejného zadávání v organizaci a poskytne ucelený návod, jak OVZ zavést do standardních zakázkových postupů zadavatele, včetně příkladů tuzemských zadavatelů, kteří se již touto cestou vydali.

Optimalizace svozu odpadů ve veřejných zakázkách a příležitosti ke zpracování odpadů

*** ONLINE SEMINÁŘ

K TOMUTO SEMINÁŘI EXISTUJE VIDEO ZÁZNAM. Tento seminář nabízí přehled hlavních kroků vedoucích k optimalizaci svozu odpadu a tím ke zvyšování míry třídění a snižování množství směsného komunálního odpadu končícího na skládce nebo v ZEVO; a rovněž představí i možnosti, jak lze zabezpečit zpracování odpadů tak, aby byly dále využity jako zdroj.

Principy 3E ve veřejném nakupování – účelné, hospodárné a efektivní vynakládání veřejných prostředků

*** ONLINE SEMINÁŘ

Seminář seznámí účastníky s hlavními charakteristikami principů hospodárnosti, efektivity a účelnosti a postupy, kterými jich lze na úrovni organizace v rámci každého nákupu dosáhnout, a to s vazbou na uplatňování odpovědného přístupu k veřejným nákupům. Představíme Vám možné přístupy k veřejnému nákupu jako uceleného procesu v rámci organizace a jednotlivými prvky, které je nutné vzít v potaz pro správné, v souladu s principy 3E, vynakládání veřejných prostředků.

Veřejné zakázky jako nástroj podpory místní komunity, ekonomiky a životního prostředí

*** ONLINE SEMINÁŘ

K TOMUTO SEMINÁŘI EXISTUJE VIDEO ZÁZNAM. Seminář komplexně pojímá otázku lokální dopadů veřejných zakázek – tj. jakým způsobem lze využít veřejné zakázky jako nástroj podpory a rozvoje místní komunity (tj. občanů žijících v daném regionu), ekonomiky (tj. podniků v regionu působících) a životního prostředí (v daném místě). Na straně jedné budou na semináři shrnuty možnosti zadavatele jak veřejné zakázky v tomto směru využívat, na straně druhé budou pečlivě zmíněny i hranice, za něž nelze v tomto směru zajít.

Veřejné nákupy odpovědně/strategicky – úvod do tématu OVZ

Seminář je součástí:
*** ONLINE SEMINÁŘ

K TOMUTO SEMINÁŘI EXISTUJE VIDEO ZÁZNAM. Tento seminář je úvodem k odborným tématům odpovědného/strategického veřejného zadávání a nabízí základní přehled o jeho principech, právním ukotvení, příležitostech/tématech a základních krocích implementace v organizaci.

Pokročilé nákupní metody: akcelerátor odpovědného veřejného zadávání – 1. část

*** ONLINE SEMINÁŘ

K TOMUTO SEMINÁŘI EXISTUJE VIDEO ZÁZNAM. Tento seminář propojuje pokročilé nákupní metody, které musí bezpodmínečně znát každý nákupčí veřejného sektoru, s principy odpovědného zadávání. Ukážeme si, že odpovědné veřejné zadávání není brzdou, ale naopak katalyzátorem kvalitnějšího, efektivnějšího a výkonnějšího veřejného zadávání.