Načítám Semináře

Stravování ve zdravotnických zařízeních je velké téma. Stravovací provozy zdravotnických zařízení zajišťují stravu zejména pro hospitalizované pacienty s různými diagnózami, zdravotními problémy a s tím souvisí i požadavky na jídelníček a složení stravy. S tématem stravování pak z hlediska kvality a udržitelnosti úzce souvisí i nákupy potravin a surovin či příprava a kvalita stravy, důležitá je i problematika potravinových a ostatních odpadů.

Zajímá Vás, zda je možné nakupovat potraviny pro stravovací provozy zdravotnických zařízení odpovědně? Nebo jak je možné zlepšit nemocniční stravu, aby byla více kvalitní, zdravá a třeba i udržitelná? Jaká jsou aktuální doporučení pro zajištění stravy a nutriční péče ve zdravotnických zařízeních? Je možné si dovolit s omezenými rozpočty zařazovat biopotraviny? Jak jsou v praxi ve zdravotnických zařízeních využívány dynamické nákupní systémy pro nákupy potravin? A lze zajistit efektivní a udržitelné stravování v nemocnici?

Pokud pracujete v nemocnicích jako vedoucí stravovacího provozu či nutriční terapeut, nákupčí nebo zaměstnanec ekonomického odboru, který řeší veřejné zakázky, tak si tento online seminář rozhodně nenechte ujít!

Diskutovat o tématech kvality a udržitelnosti v nemocničním stravování budeme s řadou odborníků.

PROGRAM SEMINÁŘE:

Kvalita a udržitelnost nemocniční stravy – pacientské, zaměstnanecké

Mgr. Lucie Růžičková, vedoucí nutriční terapeutka VFN  – Metodické doporučení pro zajištění stravy a nutriční péče (MZ ČR, 2020) a zkušenosti se zaváděním do stravovacího provozu v nemocnici, nákupy kvalitních potravin.

Nikolas Kratěna – vedoucí stravovacího provozu a šéfkuchař, Nemocnice Nymburk -Jak s kvalitou stravování pacientů a zaměstnanců pracují v Nemocnici Nymburk? Co se už povedlo, jak probíhal proces změn, co pomohlo, co se osvědčilo? Jak se jim daří nakupovat kvalitní potraviny?

Miroslav Krotký, vedoucí stravovacího provozu, FN Na Homolce – Kvalita pacientské a zaměstnanecké stravy, Udržitelné stravování – projekt „re-krabičky“ a „nesnězeno“

doc. Ing. Jan Moudrý Ph.D., Fakulta zemědělská a technologická, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Biopotraviny v nemocničním stravování, potenciál a bariéry uplatnění bioprodukce.

Nákupy potravin do stravovacích provozů – „Pokud chceme v nemocnici připravovat stravu z kvalitních potravin, tak jak můžeme kvalitní potraviny nakupovat?“

Mgr. Adéla Havlová LL.M., AK Havel&partners – Jaké jsou zákonné možnosti nákupů kvalitních potravin v rámci veřejného zadávání;  § 37a Zákona o zadávání VZ zejména v jeho možných „praktických“ souvislostech. Kvalitativní požadavky při nákupech potravin z pohledu zadávání veřejných zakázek.

Klára Semrádová, vedoucí oddělení veřejných zakázek FN Bulovka – Využití Dynamického nákupního systému (DNS) pro nákupy potravin – výhody, nevýhody.

Plýtvání potravinami a potravinové odpady z nemocničních stravovacích provozů –  příklady dobré praxe – Veronika Horová