Projekt: Odpovědný přístup k veřejným nákupům – Strategické zadávání veřejných zakázek (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0015727)
e-mail: InstitutOVZ@sovz.cz

MPSV ČR
Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

SOVZ.cz

 

Institut odpovědného veřejného zadávání (OVZ) je součástí projektu Ministerstva práce a sociálních věcíOdpovědný přístup k veřejným nákupům – Strategické zadávání veřejných zakázek“. Projekt podporuje uvedení konceptu strategického veřejného zadávání do praxe veřejného zadávání v ČR.