Nemáte ještě svůj účet?

Chcete zadávat veřejné zakázky jinak? Zaregistrujte se a vyberte si z komplexní nabídky seminářů, které Vám pomůžou se v odpovědném veřejném zadávání efektivně zorientovat a přinést si do každodenní praxe systematický přehled o strategickém využití nákupů.

Nabídka seminářů

Prohlédněte si celou nabídku seminářů. Nabízíme semináře nejen se základním vhledem do tématu, ale celou řadu specializovaných seminářů o příležitostech, které odpovědné zadávání přináší a inovativních postupech v nákupech.

Aktuality

 

Záznam Konference Odpovědné veřejné zadávání 2021

Konference byla zaměřena na strategický přístup k veřejnému nakupování a vybrané aspekty
odpovědného veřejného zadávání. Cílem konference bylo zasadit téma do mezinárodního kontextu,
představit národní strategie k prosazování odpovědného nakupování, inspirovat se praxí zadavatelů
a poskytnout výhled očekávaných trendů v odpovědném zadávání.

Nový videoseminář "Odpovědný přístup ke stravování a nákupu potravin (nejen) ve veřejných zakázkách"

Pokud nakupujete potraviny pro stravovací provozy ve veřejné správě, je tento záznam semináře určen právě vám. Na semináři se věnujeme i sociálně a environmentálně udržitelným a etickým požadavkům, které lze stejně dobře využít jak veřejnými zadavateli, tak i ve stravování v soukromém sektoru.

Nové video/prezentace "Best Value Approach a OVZ" na MUNI

Přinášíme Vám prezentaci k tématu metody Best Value Approach, kterou na setkání Platformy odpovědného veřejného zadávání představila Naďa Voráčová z Masarykovy univerzity v Brně.

O Institutu

 

Institut odpovědného veřejného zadávání je unikátní vzdělávací platformou v České republice, která poskytuje komplexní vzdělávací systém specialistům na veřejné zakázky, kteří chtějí ve veřejných nákupech uplatňovat odpovědný přístup a rozvíjet své kompetence pro strategické nakupování.

Vzdělávání zahrnuje širokou škálu kompetencí pro strategické směřování veřejných nákupů, které zadavatele povedou k promýšlení dopadů veřejné zakázky, k naplňování obecných společenských cílů nebo priorit organizace a při tom získali praktické informace, tipy a příklady, které mohou ve své praxi ihned využívat a současně na všech setkáních poznat nové kolegy, od nichž se mohou dále inspirovat.  

Institut nabízí jak základní semináře s úvodem do problematiky, včetně klíčových principů konceptu, právního zakotvení, přehledu jednotlivých příležitostí a témat, tak i odborné semináře ke specifickým tématům, institutům a inovativním postupům pro praktické uplatňování v různých oblastech veřejného zadávání.

Reagujeme na aktuální situaci a většinu seminářů Vám nyní nabízíme online formou.

Náš přihlašovací systém je stále ve výstavbě, kdyby něco nefungovalo, neváhejte nás kontaktovat na InstitutOVZ@mpsv.cz.

Zobrazit více

Nejbližší semináře

Naši lektoři

 

Semináře s profesionály

Na seminářích Vás budou provázet experti a uznávaní praktici v oblasti nejen odpovědného a nejen veřejného zadávání. Přizvali jsme i odborníky ze zahraničí. Lektoři jsou zástupci veřejné správy, akademické sekce, ale i byznysu.

Odborným agarantem Institutu je Leona Gergelová Šteigrová, vedoucí projektu Odpovědný přístup k veřejným nákupům – Strategické zadávání veřejných zakázek.

O našich seminářích

Absolvováním základní sady seminářů - odborného minima odpovědného veřejného zadávání získáte osvědčení. Odborné minimum je tvořeno základní sadou šesti seminářů.

Bezplatná účast

Semináře nabízíme bezplatně. Institut OVZ je součástí projektu „Odpovědný přístup k veřejným nákupům – Strategické zadávání veřejných zakázek“, reg. číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0015727, který realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Na seminářích se zaměřujeme na to, aby účastníci získali zejména praktické informace a postupy, tipy a příklady, které mohou ve své praxi hned využívat.

Zpracovali jsme celou řadu odborných článků a metodických publikací, které se věnují odpovědnému zadávání veřejných zakázek.

O nás

 

SOVZ.cz

Institut odpovědného veřejného zadávání (OVZ) je součástí projektu Ministerstva práce a sociálních věcíOdpovědný přístup k veřejným nákupům – Strategické zadávání veřejných zakázek“. Projekt podporuje uvedení konceptu strategického veřejného zadávání do praxe veřejného zadávání v ČR.  

Klíčovým cílem projektu je uvedení konceptu strategického veřejného zadávání do praxe veřejného zadávání v ČR.  Klade tak důraz na implementaci strategického přístupu k veřejným nákupům, tedy na systémové uplatňování pravidel OVZ a propojení priorit a cílů konkrétního zadavatele s jím investovanými prostředky do veřejných zakázek.

Jednou z aktivit projektu je vytvoření konceptu komplexního vzdělávání ke strategickému zadávání, který reprezentuje právě koncepčně řešený Institut odpovědného veřejného zadávání.

Projekt současně disponuje dlouhodobou konzultační a odbornou platformou pro rozvoj tohoto konceptu. Tým OVZ poskytuje poradenství a konzultace v oblasti uplatňování OVZ, sbírá a šíří příklady dobré praxe a vzorové textace a realizuje aktivity na podporu výměny zkušeností. Současně vznikla celá řada metodických publikací.

Více o OVZ.

Co o nás říkají

Aliquetn sollicitudirem quibibendum auci elit cons equat ipsutis sem nibh id elit. Duis sed odio sit amet sem nibh id elit sollicitudirem.

Jan Novák

Microsoft

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore Lorem ipsum dolor sit amet.

Jakub Dolejší

Facebook

Aliquetn sollicitudirem quibibendum auci elit cons equat ipsutis sem nibh id elit. Duis sed odio sit amet sem nibh id elit sollicitudirem.

Linda Sadílková

MPSV

O nás

 

SOVZ.cz

Institut odpovědného veřejného zadávání (OVZ) je součástí projektu Ministerstva práce a sociálních věcíOdpovědný přístup k veřejným nákupům – Strategické zadávání veřejných zakázek“. Projekt podporuje uvedení konceptu strategického veřejného zadávání do praxe veřejného zadávání v ČR.  

Klíčovým cílem projektu je uvedení konceptu strategického veřejného zadávání do praxe veřejného zadávání v ČR.  Klade tak důraz na implementaci strategického přístupu k veřejným nákupům, tedy na systémové uplatňování pravidel OVZ a propojení priorit a cílů konkrétního zadavatele s jím investovanými prostředky do veřejných zakázek.

Jednou z aktivit projektu je vytvoření konceptu komplexního vzdělávání ke strategickému zadávání, který reprezentuje právě koncepčně řešený Institut odpovědného veřejného zadávání.

Projekt současně disponuje dlouhodobou konzultační a odbornou platformou pro rozvoj tohoto konceptu. Tým OVZ poskytuje poradenství a konzultace v oblasti uplatňování OVZ, sbírá a šíří příklady dobré praxe a vzorové textace a realizuje aktivity na podporu výměny zkušeností. Současně vznikla celá řada metodických publikací.

Více o OVZ.