diploma

Nemáte ještě svůj účet?

Chcete zadávat veřejné zakázky jinak? Zaregistrujte se a vyberte si z komplexní nabídky seminářů, které Vám pomůžou se v odpovědném veřejném zadávání efektivně zorientovat a přinést si do každodenní praxe systematický přehled o strategickém využití nákupů.

graduation-hat

Nabídka seminářů

Prohlédněte si celou nabídku seminářů. Nabízíme semináře nejen se základním vhledem do tématu, ale celou řadu specializovaných seminářů o příležitostech, které odpovědné zadávání přináší a inovativních postupech v nákupech.

Aktuality

 

Záznam semináře - Kvalitní a udržitelné stravování ve zdravotnictví

Nabízíme Vám záznam semináře na téma nákupu potravin pro stravovací provozy zdravotnických zařízení odpovědným přístupem.  

Záznam semináře - Komplexní servis prádla jako příležitost OVZ ve zdravotnictví

Nabízíme Vám záznam semináře, ve kterém Vám ukážeme, jak stále častěji využívaný typ služeb, jejichž základem je tzv. nevlastnický přístup zajištění zboží a služeb, naplňuje principy cirkulární ekonomiky. 

Záznam semináře - Biopotraviny ve školním i institucionálním stravování dávají smysl

Nabízíme Vám záznam semináře, ve kterém se dozvíte nejen o ekologickém zemědělství v České republice, ale také proč a jak můžete jako veřejný zadavatel nakupovat biopotraviny.

O Institutu

 

Institut odpovědného veřejného zadávání je unikátní vzdělávací platformou v České republice, která poskytuje komplexní vzdělávací systém specialistům na veřejné zakázky, kteří chtějí ve veřejných nákupech uplatňovat odpovědný přístup a rozvíjet své kompetence pro strategické nakupování.

Vzdělávání zahrnuje širokou škálu kompetencí pro strategické směřování veřejných nákupů, které zadavatele povedou k promýšlení dopadů veřejné zakázky, k naplňování obecných společenských cílů nebo priorit organizace a při tom získali praktické informace, tipy a příklady, které mohou ve své praxi ihned využívat a současně na všech setkáních poznat nové kolegy, od nichž se mohou dále inspirovat.  

Institut nabízí jak základní semináře s úvodem do problematiky, včetně klíčových principů konceptu, právního zakotvení, přehledu jednotlivých příležitostí a témat, tak i odborné semináře ke specifickým tématům, institutům a inovativním postupům pro praktické uplatňování v různých oblastech veřejného zadávání.

Reagujeme na aktuální situaci a většinu seminářů Vám nyní nabízíme online formou.

Náš přihlašovací systém je stále ve výstavbě, kdyby něco nefungovalo, neváhejte nás kontaktovat na InstitutOVZ@mpsv.cz.

Zobrazit více

Naši lektoři

 

Semináře s profesionály

Na seminářích Vás budou provázet experti a uznávaní praktici v oblasti nejen odpovědného a nejen veřejného zadávání. Přizvali jsme i odborníky ze zahraničí. Lektoři jsou zástupci veřejné správy, akademické sekce, ale i byznysu.

Odborným garantem Institutu je Marie Janečková, vedoucí projektu Odpovědný přístup k veřejným nákupům – Strategické zadávání veřejných zakázek.

O našich seminářích

055-contract-11

Absolvováním základní sady seminářů - odborného minima odpovědného veřejného zadávání získáte osvědčení. Odborné minimum je tvořeno základní sadou šesti seminářů.

044-student-3
Bezplatná účast

Semináře nabízíme bezplatně. Institut OVZ je součástí projektu „Odpovědný přístup k veřejným nákupům – Strategické zadávání veřejných zakázek“, reg. číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0015727, který realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

015-answer

Na seminářích se zaměřujeme na to, aby účastníci získali zejména praktické informace a postupy, tipy a příklady, které mohou ve své praxi hned využívat.

034-ebook

Zpracovali jsme celou řadu odborných článků a metodických publikací, které se věnují odpovědnému zadávání veřejných zakázek.

O nás

 

SOVZ.cz

Institut odpovědného veřejného zadávání (OVZ) je součástí projektu Ministerstva práce a sociálních věcíOdpovědný přístup k veřejným nákupům – Strategické zadávání veřejných zakázek“. Projekt podporuje uvedení konceptu strategického veřejného zadávání do praxe veřejného zadávání v ČR.  

Klíčovým cílem projektu je uvedení konceptu strategického veřejného zadávání do praxe veřejného zadávání v ČR.  Klade tak důraz na implementaci strategického přístupu k veřejným nákupům, tedy na systémové uplatňování pravidel OVZ a propojení priorit a cílů konkrétního zadavatele s jím investovanými prostředky do veřejných zakázek.

Jednou z aktivit projektu je vytvoření konceptu komplexního vzdělávání ke strategickému zadávání, který reprezentuje právě koncepčně řešený Institut odpovědného veřejného zadávání.

Projekt současně disponuje dlouhodobou konzultační a odbornou platformou pro rozvoj tohoto konceptu. Tým OVZ poskytuje poradenství a konzultace v oblasti uplatňování OVZ, sbírá a šíří příklady dobré praxe a vzorové textace a realizuje aktivity na podporu výměny zkušeností. Současně vznikla celá řada metodických publikací.

Více o OVZ.