Navigace pro hledání a zobrazení Semináře

Dnes

Průvodce odpovědným veřejným zadáváním po novele ZZVZ

*** ONLINE SEMINÁŘ

Tento dvoudenní seminář Vám poskytne komplexní přehled témat a příležitostí odpovědného veřejného zadávání a provede Vás jednotlivými příležitostmi/tématy a společenskými výzvami, které lze ve veřejných zakázkách zohlednit. Na semináři se dozvíte, co novela ZZVZ znamená pro veřejné zadavatele v praxi a  jak uplatňovat nové zásady v praxi a naplnit tak požadavky zákona.  Seminář Vám současně nabídne návod, jak odpovědné veřejné zadávání v souladu se ZZVZ implementovat ve Vaší organizaci. Ukážeme Vám, jak se orientovat mezi jednotlivými metodickými materiály.

Pro dodavatele: odpovědné veřejné zadávání jako povinnost po novele ZZVZ od ledna 2021

*** ONLINE SEMINÁŘ

Dodavatelé veřejných zakázek se po novele zákona o zadávání veřejných zakázek budou setkávat s požadavky sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání a inovací. Zadavatelé jsou od ledna povinni tuto novou zásadu zohledňovat, pokud to je možné vzhledem k povaze a smyslu zakázky. Na semináři se dodavatelé dozví základní informace, pravidla a podmínky a jak se na novou situaci připravit.