Navigace pro hledání a zobrazení Semináře

Dnes

Latest Past Semináře

Záznam – SEMINÁŘ – Kvalitní a udržitelné stravování ve zdravotnictví

▶︎▶︎▶︎ VIDEO SEMINÁŘ

Nabízíme Vám záznam semináře na téma nákupu potravin pro stravovací provozy zdravotnických zařízení odpovědným přístupem. Zajímá Vás, zda je možné zlepšit nemocniční stravu, aby byla více kvalitní, zdravá a třeba i udržitelná? Jaká jsou aktuální doporučení pro zajištění stravy a nutriční péče ve zdravotnických zařízeních? Je možné si dovolit s omezenými rozpočty zařazovat biopotraviny? Jak jsou v praxi ve zdravotnických zařízeních využívány dynamické nákupní systémy pro nákupy potravin? A lze zajistit efektivní a udržitelné stravování v nemocnici?

Kvalitní a udržitelné stravování ve zdravotnictví

*** ONLINE SEMINÁŘ

Zajímá Vás, zda je možné nakupovat potraviny pro stravovací provozy zdravotnických zařízení odpovědně? Nebo jak jsou v praxi ve zdravotnických zařízeních využívány dynamické nákupní systémy pro nákupy potravin, jaké jsou možnosti, limity či úskalí? Nebo jak je možné zlepšit nemocniční stravu, aby byla více kvalitní, zdravá a třeba i udržitelná? Lze implementovat model „cirkulární ekonomiky“ pro oblast potravin v nemocnici? A lze zajistit efektivní a udržitelné stravování v nemocnici?
Nabízíme vám online seminář, ve kterém se budeme snažit nalézt odpovědi na výše uvedené otázky, a to nejen s odborníky z praxe, ale i s odborníky, kteří se problematikou kvality potravin zabývají na vědecké úrovni. Ukážeme Vám příklady dobré praxe v rámci ČR i ze zahraničí.

Záznam – SEMINÁŘ – Komplexní servis prádla jako příležitost OVZ ve zdravotnictví

▶︎▶︎▶︎ VIDEO SEMINÁŘ

Nabízíme Vám záznam semináře, ve kterém Vám ukážeme, jak stále častěji využívaný typ služeb, jejichž základem je tzv. nevlastnický přístup zajištění zboží a služeb, naplňuje principy cirkulární ekonomiky.  Tento přístup otevírá prostor pro zefektivnění procesu, ale také ke snižování negativních dopadů na životní prostředí. Jaké […]