Institut OVZ nabízí komplexní vzdělávání pro začátečníky i pokročilé v oblasti odpovědného veřejného zadávání, které si můžete přizpůsobit podle svých priorit, Semináře probíhají nejen prezenčně, ale některé také formou webináře a e-learningu. Online formy budeme postupně rozšiřovat. Semináře nabízíme bezplatně od září 2020 do roku 2023. Institut OVZ je součástí projektu „Odpovědný přístup k veřejným nákupům – Strategické zadávání veřejných zakázek“, reg. číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0015727, který realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Základní sada seminářů (tzv. odborné minimum odpovědného veřejného zadávání)

Zahrnuje semináře se základním, ale komplexním vhledem do oblasti odpovědného veřejného zadávání. Ukážeme Vám, jak lze o veřejných nákupech přemýšlet jinak, nabídneme Vám základní přehled o tématech odpovědného veřejného zadávání a také jak implementovat tento přístup do praxe?

V rámci odborného minima nabízíme tyto semináře:

  • Veřejné nákupy odpovědně a strategicky – úvod do tématu odpovědného veřejného zadávání
  • Jak na OVZ správně v souladu se zákony
  • Implementace odpovědného/strategického veřejného zadávání v organizaci
  • Komunikace s dodavateli při zadávání veřejných zakázek z pohledu OVZ – příležitost nebo důvod k obavám?
  • Jak podpořit malé a střední podniky požadavky na férové dodavatelské vztahy?
  • Udržitelný úřad a facility management – ekologické a sociální aspekty

Specifické semináře

Se hlouběji věnují oblastem, které jsou pro odpovědné veřejné zadávaní relevantní. V nabídce seminářů naleznete semináře, které se budou věnovat kontextu odpovědného veřejného zadávání s pravidly 3E, podpoře přístupu místních firem k zakázkám, podpoře zaměstnanosti, příležitostem ve stavebních zakázkách nebo ve zdravotnictví, optimalizaci svozů odpadů ve VZ, etickým nákupům, praktické zkušenosti k implementaci v městském nebo krajském úřadu, ale také Vám např. představí pokročilé nákupní metody v kontextu odpovědného přístupu k veřejným nákupům nebo jak ve veřejných zakázkách přemýšlet o lokálních dopadech.

Celou nabídku seminářů naleznete zde.

Osvědčení – Specialista odpovědného veřejného zadávání

Po absolvováním základní sady seminářů Vám vystavíme Osvědčení. Semináře můžete absolvovat jak prezenčně, tak mnohé formou e-learningu a webináře. E-learningy a webináře budeme postupně doplňovat. Doporučujeme absolvovat nejprve všechny základní semináře, a následně specifické semináře dle Vašich priorit a zájmu. Kredity za absolvování jednotlivých seminářů se Vám budou automaticky načítat na Vašem uživatelském účtu, který jste si vytvořili formou registrace.

Pokud jste již absolvovali některý ze seminářů v rámci vzdělávacích akcí v oblasti odpovědného veřejného zadávání, které organizovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, rádi Vám jej započteme. S žádosti o zápočet nás, prosím, kontaktujte na adrese InstitutOVZ@mpsv.cz.

Více o seminářích naleznete zde.