Institut OVZ nabízí komplexní vzdělávání pro začátečníky i pokročilé v oblasti odpovědného veřejného zadávání, které si můžete přizpůsobit podle svých priorit, Semináře probíhají nejen prezenčně, ale některé také formou webináře a e-learningu. Online formy budeme postupně rozšiřovat. Semináře nabízíme bezplatně od září 2020 do roku 2023. Institut OVZ je součástí projektu „Odpovědný přístup k veřejným nákupům – Strategické zadávání veřejných zakázek“, reg. číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0015727, který realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Změna !!! Odborné minimum odpovědného veřejného zadávání

V návaznosti na novelu ZZVZ, kterou se s účinností od 1. ledna 2021 zavedla povinnost sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání jsme změnili podmínky vydání Osvědčení Specialista odpovědného veřejného zadávání.  

Odborné minimum odpovědného veřejného zadávání bude zahrnovat:

  • Zásady a principy odpovědného veřejného zadávání
  • Právní úprava  (kontext úpravy EU, zásady OVZ v kontextu ostatních zásad, relevantní ustanovení ZZVZ)
  • OVZ ve fázi přípravy, plánování
  • Komunikace jako nástroj OVZ
  • Příležitosti a témata sociálně odpovědného veřejného zadávání
  • Příležitosti a témata sociálně environmentálně veřejného zadávání
  • Inovace
  • Implementace odpovědného/strategického veřejného zadávání v organizaci

Specifické semináře

Se hlouběji věnují oblastem, které jsou pro odpovědné veřejné zadávaní relevantní. V nabídce seminářů naleznete semináře, které se budou věnovat kontextu odpovědného veřejného zadávání s pravidly 3E, podpoře přístupu místních firem k zakázkám, podpoře zaměstnanosti, příležitostem ve stavebních zakázkách nebo ve zdravotnictví, optimalizaci svozů odpadů ve VZ, etickým nákupům, praktické zkušenosti k implementaci v městském nebo krajském úřadu, ale také Vám např. představí pokročilé nákupní metody v kontextu odpovědného přístupu k veřejným nákupům nebo jak ve veřejných zakázkách přemýšlet o lokálních dopadech.

Celou nabídku seminářů naleznete zde.

Osvědčení – Specialista odpovědného veřejného zadávání

Po absolvování semináře Průvodce odpovědného veřejného zadávání po novele ZZVZ a úspěšném absolvování testu Vám vystavíme Osvědčení. Seminář můžete absolvovat jak online, tak jako webinář v záznamu.  Po absolvování semináře online Vám automaticky přijde odkaz na sadu testových otázek. Po úspěšném složení testu Vám automaticky zašleme Osvědčení na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při Vaši registraci.

Pokud jste již absolvovali některý ze seminářů v rámci vzdělávacích akcí v oblasti odpovědného veřejného zadávání, které organizovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, rádi Vám jej započteme po individuální konzultaci. S žádosti o zápočet nás, prosím, kontaktujte na adrese InstitutOVZ@mpsv.cz.

Více o seminářích naleznete zde.