Institut OVZ nabízí komplexní vzdělávání pro začátečníky i pokročilé v oblasti odpovědného veřejného zadávání, které si můžete přizpůsobit podle svých priorit, Semináře probíhají nejen prezenčně, ale některé také formou webináře a e-learningu. Online formy budeme postupně rozšiřovat. Semináře nabízíme bezplatně od září 2020 do roku 2023. Institut OVZ je součástí projektu „Odpovědný přístup k veřejným nákupům – Strategické zadávání veřejných zakázek“, reg. číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0015727, který realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Změna !!! Odborné minimum odpovědného veřejného zadávání

V návaznosti na novelu ZZVZ, kterou se s účinností od 1. ledna 2021 zavedla povinnost sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání jsme změnili podmínky vydání Osvědčení Specialista odpovědného veřejného zadávání.  Toto odobné minimum Vám nabízíme na semináři Průvodce odpovědného veřejného zadávání po novele ZZVZ.

Odborné minimum odpovědného veřejného zadávání bude zahrnovat:

  • Zásady a principy odpovědného veřejného zadávání
  • Právní úprava  (kontext úpravy EU, zásady OVZ v kontextu ostatních zásad, relevantní ustanovení ZZVZ)
  • OVZ ve fázi přípravy, plánování
  • Komunikace jako nástroj OVZ
  • Příležitosti a témata sociálně odpovědného veřejného zadávání
  • Příležitosti a témata sociálně environmentálně veřejného zadávání
  • Inovace
  • Implementace odpovědného/strategického veřejného zadávání v organizaci

Specifické semináře

Se hlouběji věnují oblastem, které jsou pro odpovědné veřejné zadávaní relevantní. V nabídce seminářů naleznete semináře, které se budou věnovat kontextu odpovědného veřejného zadávání s pravidly 3E, podpoře přístupu místních firem k zakázkám, podpoře zaměstnanosti, příležitostem ve stavebních zakázkách nebo ve zdravotnictví, optimalizaci svozů odpadů ve VZ, etickým nákupům, praktické zkušenosti k implementaci v městském nebo krajském úřadu, ale také Vám např. představí pokročilé nákupní metody v kontextu odpovědného přístupu k veřejným nákupům nebo jak ve veřejných zakázkách přemýšlet o lokálních dopadech.

Celou nabídku seminářů naleznete zde.

Osvědčení – Specialista odpovědného veřejného zadávání

Po absolvování semináře Průvodce odpovědného veřejného zadávání po novele ZZVZ a úspěšném absolvování testu Vám vystavíme Osvědčení. Seminář jste mohli absolvovat online nebo jako webinář v záznamu.  Po absolvování semináře online Vám bude zpřístupněn test.  Pokud absolvujete test úspěšně, Osvědčení Specialista odpovědného veřejného zadávání Vám bude automaticky vygenerováno a bude pro Vás k dispozici v záložce MŮJ ÚČET v kartě MOJE TESTY.

Doporučené zdroje:

Uvádíme seznam zdrojů, ze kterých lektoři na semináři vycházejí a které současně doporučují k prostudování:

Podmínky:

Pro úspěšné absolvování testu je potřeba mít správně 75 % odpovědí. Na splnění testu máte 90 minut. K dispozici jsou dva možné pokusy pro absolvování. V případě nedosažení požadovaného limitu správných odpovědí a vyčerpání pokusů při opakování testu, bude nový vstup do testu umožněn za dalších 14 dní.

Více o seminářích naleznete zde