Načítám Semináře

Máte-li zájem zhlédnout záznam z tohoto semináře, registrovat se můžete zde.

S ohledem na šíři tématu je tento seminář koncipován do dvou dnů. Pokud se registrujete na tento seminář, automaticky jste registrován/a na druhou část, která se bude konat 25. 3. od 9 do 13 hodin.

Po absolvování obou částí semináře a úspěšném testu obdržíte Osvědčení Specialista odpovědného veřejného zadávání.

Tento seminář Vám poskytne komplexní přehled témat a příležitostí odpovědného veřejného zadávání a provede Vás jednotlivými příležitostmi/tématy a společenskými výzvami, které lze ve veřejných zakázkách zohlednit. Na semináři se dozvíte, co novela ZZVZ znamená pro veřejné zadavatele v praxi a  jak uplatňovat nové zásady v praxi a naplnit tak požadavky zákona.  Seminář Vám současně nabídne návod, jak odpovědné veřejné zadávání v souladu se ZZVZ implementovat ve Vaší organizaci. Ukážeme Vám, jak se orientovat mezi jednotlivými metodickými materiály.

První část semináře (11. 3., 9 – 13 hodin) bude obsahovat:

 • Úvod do tématu (principy, vývoj)
 • Právní úprava (vývoj, relevantní ustanovení, zásady OVZ v kontextu ostatních zásad, rozhodovací praxe)
 • Příprava, plánování VZ a komunikace (plán veřejných zakázek, PTK, Meet the buyer, evidence VZ)
 • Sociálně odpovědná témata z pohledu jedince (podpora zaměstnanosti, vzdělávání a praxe, důstojné pracovní podmínky, etické nakupování, podpora účasti sociálních podniků ve VZ)
 • Interaktivní část (ve skupinách budete mít příležitost diskutovat např. otázky Jak přistupují k uplatňování po novele? Co se osvědčilo? Na jaké problémy narážejí?)

Druhá část semináře (25. 3., 9 – 13 hodin) bude obsahovat:

 • Sociálně odpovědná témata z pohledu firem (Podpora přístupu malých a středních
  podniků k veřejným zakázkám, Férové podmínky v dodavatelském řetězci + Etický kodex)
 • Environmentální témata (Ekologicky šetrná řešení, Cirkulární ekonomika)
 • Inovace
 • Synergická témata (podpora místní komunity, ekonomiky, životního prostředí v daném místě, apod.)
 • Implementace (jednotlivé kroky, výběr priorit, měření a vyhodnocování)
 • Interaktivní část (ve skupinách budete mít příležitost diskutovat např. otázky Jak vidíte výběr priorit u Vás v organizaci?)