1. Semináře
  2. Zbyněk Pochmon

Zbyněk Pochmon


Zbyněk se věnuje odpovědnému veřejnému zadávání ve stavebnictví a souvisejícím příležitostem s důrazem zejména na férové dodavatelské vztahy.

Zbyněk je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Stavebnictví se věnuje od začátku své odborné praxe, kterou zahájil v jedné z největších stavebních společností na českém trhu a kde získal řadu praktických zkušeností přímo ze staveniště. V dnešní době vedle spolupráce s Ministerstvem práce a sociálních věcí Zbyněk pracuje pro Povodí Vltavy, státní podnik, jednoho z největších zadavatelů na vodních cestách v České republice, který se zaměřuje zejména na veřejné zakázky na stavební práce. Krom zákonnosti zadávání veřejných zakázek je Zbyněk u tohoto zadavatele odpovědný za nastavení požadavků na odpovědné veřejné zadávání.

Dnes