Adam Gromnica

Adam Gromnica

Adam se zabývá tématem zaměstnávání znevýhodněných prostřednictvím SOVZ, mj. problematikou zaměstnávání osob se záznamem v ...
Adéla Havlová

Adéla Havlová

Mgr. Adéla Havlová, LL.M., se specializuje na právo veřejného sektoru. Od roku 2006 působí jako ...
Alena Ševčíková

Alena Ševčíková

Vzhledem k mnohaletému působení Aleny v oblasti zadávání veřejných zakázek ve sféře zdravotnictví je jejím ...
Andrea Hrabalová

Andrea Hrabalová

Andrea Hrabalová se tématu ekologického zemědělství věnuje od roku 2003. Nejprve jako výzkumný pracovník a ...
Eva Chvalkovská

Eva Chvalkovská

Eva se odborně zaměřuje zejména na možnosti podpory malých a středních podniků, férové vztahy v ...
Jan Moudrý

Jan Moudrý

Doc. Ing. Jan Moudrý, Ph.D. působí jako docent na Katedře agroekosystémů Zemědělské a technologické fakulty ...
Jan Vašek

Jan Vašek

PhDr. Jan Vašek, MSc. et MSc. pracuje ve firemním nákupu od roku 1998 (Valeo, Toyota, ...
Jiří Prokš

Jiří Prokš

Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, oboru podniková ekonomika a management. Zadávání veřejných zakázek ...
Josef Makovský

Josef Makovský

Ing. Josef Makovský, Ph.D.je vedoucí oddělení Ekologického zemědělství na Ministerstvu zemědělství. Na ministerstvu se ekologickému ...
Lenka Hollerová

Lenka Hollerová

Lenka Hollerová vede od roku 2013 oddělení veřejných zakázek Městského úřadu Jičín, v oblasti veřejné ...
Lenka Richterová

Lenka Richterová

Pracuje v Institutu cirkulární ekonomiky (INCIEN), kde se zabývá především legislativou odpadového hospodářství a nastavování ...
Leona Gergelová Šteigrová

Leona Gergelová Šteigrová

Leona je leaderem projektů odpovědného/strategického veřejného zadávání na MPSV, řídí aktivity rozvíjející odpovědné veřejné zadávání ...
Libor Novák

Libor Novák

Libor Novák je absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor právo; kromě toho i ...
Lucie Růžičková

Lucie Růžičková

vedoucí nutriční terapeutka VFN ...
Marie Janečková

Marie Janečková

Marie připravuje Institut odpovědného veřejného zadávání, který bude stavět na konceptu komplexního vzdělávání ke strategickému ...
Markéta Matysíková

Markéta Matysíková

Markéta se podílí zejména na tvorbě metodiky v oblasti odpovědného veřejného zadávání, podkladů pro zadávací ...
Martin Hadaš

Martin Hadaš

Martin Hadaš absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a postgraduální studijní program na Právnické fakultě Masarykovy ...
Martin Vyklický

Martin Vyklický

Martin se téměř celý svůj profesní život zabývá problematikou veřejného zadávání. První kontakt s veřejnými ...
Mgr. Klára Semrádová

Mgr. Klára Semrádová

Vedoucí oddělení veřejných zakázek FN Bulovka ...
Milan Havel

Milan Havel

Pracuje jako odborník v neziskové organizaci Arnika, v programu Toxické látky a odpady. Problematice odpadů ...
Miroslav Krotký

Miroslav Krotký

vedoucí stravovacího provozu FN Homolka ...
Monika Dobrovodská

Monika Dobrovodská

Monika se v rámci projektu věnuje metodice odpovědného veřejného zadávání, jak implementovat OVZ v organizacích, ...
Nikolas Kratěna

Nikolas Kratěna

vedoucí stravovacího provozu a šéfkuchař, Nemocnice Nymburk ...
Pavlína Kulhánková

Pavlína Kulhánková

Ředitelka odboru průmyslové ekologie na Ministerstvu průmyslu a obchodu ...
Petr Jelínek

Petr Jelínek

Zadávání zakázek a nákupu se věnuje více než patnáct let. Působil mj. jako hlavní koordinátor ...
Regina Hulmanová

Regina Hulmanová

Regina se v rámci projektu stará o komunikaci s městy, věnuje se tématu cirkulárního veřejného ...
Shaun McCarthy

Shaun McCarthy

Shaun je ředitelem organizace Action Sustainability a přímo se podílel na tvorbě pokynů ISO 20400 ...
Tom Václavík

Tom Václavík

Tom Václavík je ředitelem programu Skutečně zdravá škola, který pomáhá školám rozvíjet kulturu udržitelného a ...
Valdemar Adamiš

Valdemar Adamiš

Valdemar Adamiš se od roku 2008 věnuje zejména problematice strukturálních fondů v České republice, když ...
Veronika Horová

Veronika Horová

Veronika se zaměřuje na oblast zdravotnictví, zejména pak na možnosti a příležitosti uplatňování principů odpovědného ...
Vladimír Duchoň

Vladimír Duchoň

Vladimír Duchoň vystudoval management zdravotnických služeb Fakulty managementu VŠE. Po ukončení studia nastoupil v roce 2009 ...
Zbyněk Pochmon

Zbyněk Pochmon

Zbyněk se věnuje odpovědnému veřejnému zadávání ve stavebnictví a souvisejícím příležitostem s důrazem zejména na ...