1. Semináře
  2. Lenka Richterová

Lenka Richterová


Pracuje v Institutu cirkulární ekonomiky (INCIEN), kde se zabývá především legislativou odpadového hospodářství a nastavování efektivních systémů odpadového hospodářství. Lenka vystudovala Univerzitu v Pardubicích podobor Životní prostřední v dopravě. Má dlouholeté zkušenosti v oblasti odpadového hospodářství ze státní správy a samosprávy. V INCIEN je její doménou spolupráce s municipalitami, zaměřuje se na nastavení koncepčních řešení pro územní celky, regiony a kraje v oblasti cirkulární ekonomiky. Její každodenní prací je analýza dat, konkrétně studie odpadového hospodářství, ve kterých se snaží nastavit nový, fungující a environmentálně i ekonomicky přínosný systém. Přichází s konkrétními kroky, které vedou k uzavírání materiálových toků. Dále se věnuje osvětovým aktivitám, a to jak pro zastupitele samospráv, tak i pro širokou veřejnost.

Dnes