1. Semináře
  2. Eva Chvalkovská

Eva Chvalkovská


Eva se odborně zaměřuje zejména na možnosti podpory malých a středních podniků, férové vztahy v dodavatelském řetězci a vtažení dodavatelů do tématu odpovědného veřejného zadávání. Věnuje se i nové oblasti měření a reportingu odpovědného veřejného zadávání. Eva se podílí na tvorbě metodických materiálů, obsahu konferencí a seminářů i individuálních konzultacích pro zadavatele. Úspěšně také přispívá k rozvoji aktivit projektu a networkingu. V týmu do její kompetence spadá koordinace Platformy odpovědného veřejného zadávání, komunikace a rozvoj mezinárodních aktivit.

Eva má předchozí desetiletou zkušenost z Americké obchodní komory v ČR, kde působila i jako zástupkyně ředitele. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor hospodářská politika na Národohospodářské fakultě.

Dnes