1. Semináře
  2. Eva Chvalkovská

Eva Chvalkovská


Eva se odborně zaměřuje zejména na možnosti podpory malých a středních podniků, férové vztahy v dodavatelském řetězci a vtažení dodavatelů do tématu odpovědného veřejného zadávání. Věnuje se i nové oblasti měření a reportingu odpovědného veřejného zadávání. Eva se podílí na tvorbě metodických materiálů, obsahu konferencí a seminářů i individuálních konzultacích pro zadavatele. Úspěšně také přispívá k rozvoji aktivit projektu a networkingu. V týmu do její kompetence spadá koordinace Platformy odpovědného veřejného zadávání, komunikace a rozvoj mezinárodních aktivit.

Eva má předchozí desetiletou zkušenost z Americké obchodní komory v ČR, kde působila i jako zástupkyně ředitele. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor hospodářská politika na Národohospodářské fakultě.

Dnes

Seminář Novela ZZVZ – Odpovědné veřejné zadávání v kostce a navazující Mini-konference “Reflexe zadavatelů v ČR na novelu”

*** ONLINE SEMINÁŘ

K TOMUTO SEMINÁŘI EXISTUJE VIDEO ZÁZNAM. Potřebujete rychlý a srozumitelný vhled do tématu odpovědného veřejného zadávání? Co povinnost sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání znamená pro veřejné zadavatele v praxi? Tento online seminář Vám pomůže, jak se zorientovat v jednotlivých tématech odpovědného veřejného zadávání a nabídne Vám praktický návod ve formě checklistu, který Vás provede při přípravě jakékoli zakázky. Na seminář bude navazovat Minikonference Reflexe zadavatelů v ČR.