1. Semináře
  2. Regina Hulmanová

Regina Hulmanová


Regina se v rámci projektu stará o komunikaci s městy, věnuje se tématu cirkulárního veřejného zadávání a také otázkám, jak organizovat akce udržitelně a jak lze zlepšit míru třídění odpadů v obcích a městech.

Několik let pracovala v sociální oblasti, kde se věnovala přímé pomoci lidem bez přístřeší v nízkoprahové noclehárně v Bratislavě a později individuální pomoci rodinám s handicapovanými dětmi v nadaci, kde koordinovala i pilotní dobrovolnický projekt. Poté získala zkušenosti ve veřejné správě v projektu Zdravé město a věnuje se tématu udržitelného rozvoje.

Dnes