1. Semináře
  2. Regina Hulmanová

Regina Hulmanová


Regina se v rámci projektu stará o komunikaci s městy, věnuje se tématu cirkulárního veřejného zadávání a také otázkám, jak organizovat akce udržitelně a jak lze zlepšit míru třídění odpadů v obcích a městech.

Několik let pracovala v sociální oblasti, kde se věnovala přímé pomoci lidem bez přístřeší v nízkoprahové noclehárně v Bratislavě a později individuální pomoci rodinám s handicapovanými dětmi v nadaci, kde koordinovala i pilotní dobrovolnický projekt. Poté získala zkušenosti ve veřejné správě v projektu Zdravé město a věnuje se tématu udržitelného rozvoje.

Dnes

Optimalizace svozu odpadů ve veřejných zakázkách a příležitosti ke zpracování odpadů

*** ONLINE SEMINÁŘ

K TOMUTO SEMINÁŘI EXISTUJE VIDEO ZÁZNAM. Tento seminář nabízí přehled hlavních kroků vedoucích k optimalizaci svozu odpadu a tím ke zvyšování míry třídění a snižování množství směsného komunálního odpadu končícího na skládce nebo v ZEVO; a rovněž představí i možnosti, jak lze zabezpečit zpracování odpadů tak, aby byly dále využity jako zdroj.

Odpovědné veřejné zadávání v praxi

Akademie veřejného investování Pařížská 4, Praha 1

Tento praktický seminář je úvodem k odborným tématům odpovědného veřejného zadávání a nabízí základní přehled o jeho příležitostech a tématech, postavených na konkrétních příkladech z praxe.