Načítám Semináře

Máte-li zájem zhlédnout záznam z tohoto semináře, registrovat se můžete zde.

Seminář poskytne zadavatelům přehled možností, jak lze optimalizovat stávající systém nakládání s odpady ve městech a obcích. Zaměří se na jednotlivé kroky vedoucí k vyšší míře třídění a tím k snižování množství směsného komunálního odpadu, který již nelze zpracovat a končí na skládkách či v zařízeních pro energetické využití odpadů (ZEVO).

Seminář ukáže zadavatelům, na co se zaměřit na začátku, jaká data jsou potřebná k získání relevantních informací o současném stavu, která data budou získávána průběžně a jak se budou následně pravidelně vyhodnocovat. Na základě těchto dat zadavatel pozná, zda došlo ke zlepšení třídění, a jaké další kroky by měl provést. Seminář přinese také inspiraci, jak může zadavatel přímo ovlivnit způsob zpracování odpadu tak, aby byl dále využit. Součástí bude i prezentace příkladů dobré praxe z českých měst, která využila několik možností optimalizace systému nebo přispěla svými požadavky k optimalizaci vozového parku.

Na závěr bude prostor pro zodpovězení otázek a pro otevřenou diskusi o zkušenostech, ale také třeba o bariérách, které vnímají zadavatelé jako klíčové při uplatňování tohoto přístupu v praxi.

Včas před konáním semináře obdržíte e-mailem odkaz do online místnosti, kde bude probíhat přímý online přenos semináře.

Program:

    • Aktuální situace odpadového hospodářství
    • Získávání dat o odpadech
    • Možnosti zpracování odpadů
    • Příklady dobré praxe