Načítám Semináře

Prezentaci ze semináře naleznete ZDE.

Připravili jsme pro Vás praktický seminář, který nabízí základní, ale komplexní vhled do oblasti odpovědného veřejného zadávání, postavený na konkrétních příkladech z praxe.

Tento seminář s prezenční účastí se bude konat na půdě Akademie veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj. Kapacita je omezena.

Pokud si chcete udělat základní přehled o příležitostech odpovědného veřejného zadávání, tento seminář Vám jej zajistí. Pro hlubší informace o jednotlivých tématech Vám nabízíme nebo připravujeme celou řadu dalších odborných seminářů.

V průběhu semináře bude prostor pro zodpovězení jakýchkoli Vašich otázek a pro otevřenou diskusi o Vašich zkušenostech, ale také třeba bariérách, které vnímáte jako klíčové při uplatňování tohoto přístupu v praxi.

Konkrétní struktura semináře bude včas zveřejněna.

Tento seminář je organizován v rámci projektu „Odpovědný přístup k veřejným nákupům – Strategické zadávání veřejných zakázek“, účast je zdarma.