1. Semináře
  2. Valdemar Adamiš

Valdemar Adamiš


Valdemar Adamiš se od roku 2008 věnuje zejména problematice strukturálních fondů v České republice, když na Ministerstvu financí působil na odboru Národní fond (Platebním a certifikačním orgánu) jako certifikátor pro několik operačních programů, což zahrnovalo i provádění veřejnosprávních kontrol u řídících orgánů nebo zprostředkujících subjektů. Doplňkově se pak věnoval oblasti finančních nástrojů.

Od roku 2016 působí na odboru Centrální harmonizační jednotka Ministerstva financí jako vedoucí oddělení Harmonizace finančního řízení, kde má v gesci otevřená data Ministerstva financí, koordinaci Společného nákupu, Metodiku veřejného nakupování – naplňování principů 3E, Metodický pokyn kontrola pro oblast ESI fondů, řízení rizik Ministerstva financí a metodické vedení řízení rizik ve veřejné správě.

Dnes