1. Semináře
  2. Martin Vyklický

Martin Vyklický


Martin se téměř celý svůj profesní život zabývá problematikou veřejného zadávání. První kontakt s veřejnými zakázkami získal jako referent na sekci veřejných zakázek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Jako student a pedagog na Mendelově univerzitě v Brně přednášel a zároveň aktivně publikoval odborné články vztahující se k problematice veřejného zadávání ve vědeckých periodicích. V současné době se aktivně věnuje zadavatelské činnosti jako vedoucí odboru veřejných zakázek na Vysokém učení technickém v Brně. Pravidelně se účastní konferencí, seminářů či workshopů zaměřených na problematiku veřejných zakázek a publikuje v odborných časopisech zaměřených na problematiku veřejných zakázek. Je zastáncem a propagátorem otevřeného, méně konzervativního, méně formalistického, rozumného a inovativního přístupu k zadávání veřejných zakázek kdy procesní hledisko zadávání nehraje klíčovou roli. V současné době se zaměřuje zejména na rozvoj metody BVA jako efektivního a univerzálního nástroje pro výběr kvalitního dodavatele.

Dnes