1. Semináře
  2. Veronika Horová

Veronika Horová


Veronika se zaměřuje na oblast zdravotnictví, zejména pak na možnosti a příležitosti uplatňování principů odpovědného veřejného zadávání při zadávání veřejných zakázek ve specifickém prostředí zdravotnických zařízení. S ohledem na to, že tato problematika je v ČR zatím na samém počátku, hledá inspiraci a příklady dobré praxe i v zahraničí. Jejím úkolem je dostat téma odpovědného zadávání do povědomí zadavatelů ve zdravotnictví a pomoci s případnou implementací ve zdravotnických zařízeních. Společně s Alenou Ševčíkovou pak má na starosti i oblast úklidových služeb.

Veronika vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Veřejným zakázkám se věnuje od roku 2009, kdy pracovala jako právník a specialista na veřejné zakázky na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Od roku 2010 pracuje v Nemocnici Nové Město na Moravě na pozici vedoucí právního úseku, kde 4 roky vedla oddělení veřejných zakázek. Podílí se na přípravě veřejných zakázek nemocnice zejména po právní stránce, poskytuje konzultace.

Dnes