1. Semináře
  2. Jan Moudrý

Jan Moudrý


Doc. Ing. Jan Moudrý, Ph.D. působí jako docent na Katedře agroekosystémů Zemědělské a technologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, dlouhodobě se věnuje udržitelným formám hospodaření a dopadům zemědělství na životní prostředí, včetně implementace biopotravin do veřejného stravování. Těmto tématům se věnuje i v rámci řady mezinárodních a národních výzkumných i vzdělávacích projektů. Zároveň působí jako místopředseda České technologické platformy pro ekologické zemědělství a předseda Asociace sociálního zemědělství, je členem řídícího výboru poradenské organizace v ekologickém zemědělství PRO-BIO poradenství a pracovních komisí Ministerstva zemědělství pro akční plán ekologického zemědělství v ČR a rozvoj sociálního zemědělství. Je zakládajícím členem evropské organizace Agroecology Europe a členem pracovní skupiny Agroekologie Stálého výboru pro zemědělský výzkum při Evropské komisi.

Dnes