1. Semináře
  2. Adéla Havlová

Adéla Havlová


Mgr. Adéla Havlová, LL.M., se specializuje na právo veřejného sektoru. Od roku 2006 působí jako advokát v advokátní kanceláři HAVEL & PARTNERS, jejíž tým veřejných zakázek získal za jejího působení coby partnerky již čtyřikrát titul Právnická firma roku v oblasti Veřejné zakázky. V letech 1998-2005 působila pro významnou rakouskou kancelář v Praze a ve Vídni, v září 2018 až únor 2019 absolvovala pobyt v Bonnu se zaměřením na zadávací praxi v Německu a zapojila se do německé platformy pro veřejné zakázky DVNW. V září 2019 až květen 2020 absolvovala dvousemestrální kurz „Oběhové hospodářství“ na VŠCHT. Jako členka Expertní skupiny MMR se podílí na připomínkování novel, stanovisek a metodik k zákonu o zadávání veřejných zakázek, a to v zastoupení Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI). Kromě toho působí ve výkonném výboru Asociace pro veřejné zakázky (AVZ) a zapojuje se do činnosti pracovní skupiny MPSV pro společensky odpovědné zadávání. Od roku 2014 je členkou rozkladové komise ÚOHS. Pravidelně publikuje a přednáší. Bližší informace a kontakt.

Dnes

Kvalitní a udržitelné stravování ve zdravotnictví

*** ONLINE SEMINÁŘ

Zajímá Vás, zda je možné nakupovat potraviny pro stravovací provozy zdravotnických zařízení odpovědně? Nebo jak jsou v praxi ve zdravotnických zařízeních využívány dynamické nákupní systémy pro nákupy potravin, jaké jsou možnosti, limity či úskalí? Nebo jak je možné zlepšit nemocniční stravu, aby byla více kvalitní, zdravá a třeba i udržitelná? Lze implementovat model „cirkulární ekonomiky“ pro oblast potravin v nemocnici? A lze zajistit efektivní a udržitelné stravování v nemocnici?
Nabízíme vám online seminář, ve kterém se budeme snažit nalézt odpovědi na výše uvedené otázky, a to nejen s odborníky z praxe, ale i s odborníky, kteří se problematikou kvality potravin zabývají na vědecké úrovni. Ukážeme Vám příklady dobré praxe v rámci ČR i ze zahraničí.