1. Semináře
  2. Adéla Havlová

Adéla Havlová


Mgr. Adéla Havlová, LL.M., se specializuje na právo veřejného sektoru. Od roku 2006 působí jako advokát v advokátní kanceláři HAVEL & PARTNERS, jejíž tým veřejných zakázek získal za jejího působení coby partnerky již čtyřikrát titul Právnická firma roku v oblasti Veřejné zakázky. V letech 1998-2005 působila pro významnou rakouskou kancelář v Praze a ve Vídni, v září 2018 až únor 2019 absolvovala pobyt v Bonnu se zaměřením na zadávací praxi v Německu a zapojila se do německé platformy pro veřejné zakázky DVNW. V září 2019 až květen 2020 absolvovala dvousemestrální kurz „Oběhové hospodářství“ na VŠCHT. Jako členka Expertní skupiny MMR se podílí na připomínkování novel, stanovisek a metodik k zákonu o zadávání veřejných zakázek, a to v zastoupení Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI). Kromě toho působí ve výkonném výboru Asociace pro veřejné zakázky (AVZ) a zapojuje se do činnosti pracovní skupiny MPSV pro společensky odpovědné zadávání. Od roku 2014 je členkou rozkladové komise ÚOHS. Pravidelně publikuje a přednáší. Bližší informace a kontakt.

Dnes

Veřejné zakázky jako nástroj podpory místní komunity, ekonomiky a životního prostředí

*** ONLINE SEMINÁŘ

K TOMUTO SEMINÁŘI EXISTUJE VIDEO ZÁZNAM. Seminář komplexně pojímá otázku lokální dopadů veřejných zakázek – tj. jakým způsobem lze využít veřejné zakázky jako nástroj podpory a rozvoje místní komunity (tj. občanů žijících v daném regionu), ekonomiky (tj. podniků v regionu působících) a životního prostředí (v daném místě). Na straně jedné budou na semináři shrnuty možnosti zadavatele jak veřejné zakázky v tomto směru využívat, na straně druhé budou pečlivě zmíněny i hranice, za něž nelze v tomto směru zajít.

Seminář Novela ZZVZ – Odpovědné veřejné zadávání v kostce a navazující Mini-konference “Reflexe zadavatelů v ČR na novelu”

*** ONLINE SEMINÁŘ

K TOMUTO SEMINÁŘI EXISTUJE VIDEO ZÁZNAM. Potřebujete rychlý a srozumitelný vhled do tématu odpovědného veřejného zadávání? Co povinnost sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání znamená pro veřejné zadavatele v praxi? Tento online seminář Vám pomůže, jak se zorientovat v jednotlivých tématech odpovědného veřejného zadávání a nabídne Vám praktický návod ve formě checklistu, který Vás provede při přípravě jakékoli zakázky. Na seminář bude navazovat Minikonference Reflexe zadavatelů v ČR.

Odpovědný přístup ke stravování a nákupu potravin (nejen) ve veřejných zakázkách

*** ONLINE SEMINÁŘ

Pokud nakupujete potraviny pro stravovací provozy ve veřejné správě, je tento seminář určen právě vám. Na semináři se budeme věnovat i sociálně a environmentálně udržitelným a etickým požadavkům, které lze stejně dobře využít jak veřejnými zadavateli, tak i ve stravování v soukromém sektoru. Cílem semináře je poskytnout informace o aktuálních legislativních změnách právní úpravy nákupu potravin, možnostech nákupu sociálně i environmentálně udržitelných potravin i vlivu na udržitelnost, který může organizace například prostřednictvím nákupu ekologických produktů (biopotravin) vyvíjet.

Kvalitní a udržitelné stravování ve zdravotnictví

*** ONLINE SEMINÁŘ

Zajímá Vás, zda je možné nakupovat potraviny pro stravovací provozy zdravotnických zařízení odpovědně? Nebo jak jsou v praxi ve zdravotnických zařízeních využívány dynamické nákupní systémy pro nákupy potravin, jaké jsou možnosti, limity či úskalí? Nebo jak je možné zlepšit nemocniční stravu, aby byla více kvalitní, zdravá a třeba i udržitelná? Lze implementovat model „cirkulární ekonomiky“ pro oblast potravin v nemocnici? A lze zajistit efektivní a udržitelné stravování v nemocnici?
Nabízíme vám online seminář, ve kterém se budeme snažit nalézt odpovědi na výše uvedené otázky, a to nejen s odborníky z praxe, ale i s odborníky, kteří se problematikou kvality potravin zabývají na vědecké úrovni. Ukážeme Vám příklady dobré praxe v rámci ČR i ze zahraničí.