Načítám Semináře

Pro registraci, prosím, vyplňte formulář vpravo.

Zájemcům o tento seminář doporučujeme, nemají-li již zkušenosti s odpovědným veřejným zadáváním, nejprve absolvovat seminář “Průvodce odpovědným veřejným zadáváním po novele ZZVZ“.

Pokud nakupujete potraviny pro stravovací provozy ve veřejné správě, je tento seminář určen právě vám. Na semináři se budeme věnovat i sociálně a environmentálně udržitelným a etickým požadavkům, které lze stejně dobře využít jak veřejnými zadavateli, tak i ve stravování v soukromém sektoru. Cílem semináře je poskytnout informace o aktuálních legislativních změnách právní úpravy nákupu potravin, možnostech nákupu sociálně i environmentálně udržitelných potravin i vlivu na udržitelnost, který může organizace například prostřednictvím nákupu ekologických produktů (biopotravin) vyvíjet.

Zaměříme se i na praktické záležitosti: jak zavést dynamický nákupní systém a využít elektronický katalog (nejen) při zabezpečení stravování v nemocnici? O koho se mohou školní, ale i jiné stravovací provozy, na cestě k udržitelnějšímu stravování opřít? Poradí jim někdo, jak na to? Které konkrétní, v praxi vyzkoušené aspekty odpovědného veřejného zadávání lze ve veřejných zakázkách využít? Existují již příklady dobré praxe v České republice? A kam v této oblasti směřuje Evropská unie?

Během celého semináře bude průběžně prostor pro diskusi k dané problematice zejména s ohledem na zkušenosti a názory účastníků semináře k dané problematice.

Seminář je svým obsahem určen především pro zástupce veřejných zadavatelů, a to jak pro manažery, kteří rozhodují o směřování nákupů, tak i pro osoby, které u zadavatele zajišťují a realizují nákupy potravin pro stravovací provozy, tedy členy zakázkových týmů či organizátory veřejných nákupů. Seminář je však otevřen také zástupcům odborné veřejnosti nebo například dodavatelům potravin.

Program:

  • Úvod do problematiky
  • Pravidelné nákupy a „velká“ novela ZZVZ – na příkladu potravin, Adéla Havlová, advokátní kancelář HAVEL&PARTNERS
  • Zajištění dodávek zboží pro stravovací odbor v prostředí fakultní nemocnice, Vladimír Duchoň, Fakultní nemocnice Hradec Králové
  • Udržitelné potravinové systémy – ekologické zemědělství, Josef Makovský, Ministerstvo zemědělství
  • Přestávka
  • Školní stravování může přispívat k naplňování cílů udržitelnosti, Tom Václavík, Skutečně zdravá škola
  • Jak na nákup potravin s environmentálně i sociálně udržitelnými a etickými aspekty, Monika Dobrovodská, projekt SVZ/OVZ MPSV
  • Shrnutí a diskuse