Načítám Semináře

Máte-li zájem zhlédnout záznam z tohoto semináře, registrovat se můžete zde.

Seminář má za cíl komplexně pojmout otázku lokálních dopadů veřejných zakázek – tj. jakým způsobem lze využít veřejné zakázky jako nástroj podpory a rozvoje:

  1. místní komunity – tj. občanů žijících v daném regionu,
  2. ekonomiky – tj. podniků v regionu působících,
  3. životního prostředí v daném místě.

Představeny budou nejprve oblasti, kde (a jak) lze prostřednictvím veřejných zakázek podporovat výše uvedené oblasti. Zmíněna bude i vstupní analýza k tomuto tématu.

Dále budou vysvětlena omezení, která musí zadavatel pečlivě respektovat s ohledem na ZZVZ.

Třetí část bude věnována vysvětlením jednotlivých opatření a nástrojů, která má zadavatele k dispozici, vč. ukázek jejich využití v praxi.

Cílem semináře je tak zadavatelům komplexně přiblížit všechny možnosti, které mají k dispozici, aby uměli nastavit svou nákupní praxi tak, aby pomáhala i naplnění strategických priorit zadavatele v daném místě.

Včas před konáním semináře obdržíte e-mailem odkaz do online místnosti, kde bude probíhat přímý online přenos semináře.

Program:

  • Úvod k tématu, vč. představení vstupní analýzy
  • Jednotlivé příležitosti pro zvýšení pozitivních dopadů VZ v daném místě (oblast zaměstnanosti, podniků, komunity a životního prostředí) – vč. příkladů z praxe
  • Konkrétní opatření a nástroje vč. příkladů z praxe
  • Odpovědi na otázky, shrnutí

(Odkaz na video záznam semináře)