Načítám Semináře

Máte-li zájem zhlédnout záznam z tohoto semináře, registrovat se můžete zde.

Tento seminář patří do základní sady seminářů Institutu OVZ. Zájemcům o tento seminář doporučujeme, nemají-li již zkušenosti s odpovědným veřejným zadáváním, nejprve absolvovat úvodní seminář „Veřejné nákupy odpovědně a strategicky – úvod do tématu odpovědného veřejného zadávání“.

Tento seminář dá zadavatelům vhled do problematiky ovlivňování dodavatelských řetězců v rámci jejich veřejných zakázek. Seminář cílí na zadavatele, kteří si uvědomují důležitost vztahů v dodavatelském řetězci a včasných plateb poddodavatelům generálního dodavatele při plnění jejich veřejných zakázek. Přeci jen tyto dvě skutečnosti dokáží mít podstatný vliv na výslednou kvalitu plnění.

Účastníci semináře se podrobně seznámí zejména s příležitostí férových vztahů v dodavatelském řetězci, která úzce souvisí s podporou malých a středních podniků. Díky této příležitosti totiž mohou zadavatelé nepřímo podpořit i lokální podniky. Účastníkům bude také podrobně vysvětlen rozdíl mezi dodavatelskými řetězci lokálními a globálními.

V rámci popisu vlivu na lokální dodavatelské řetězce bude dodavatelům představena dnes již poměrně rozvinutá praxe v České republice. Kromě způsobů stanovení požadavků v rámci zadávacích podmínek veřejné zakázky budou účastníci seznámeni s přístupy vybraných zadavatelů. Neopomineme uvést ani příklady zadávacích podmínek pro přímé platby, které mohou sloužit pro odrazení dodavatelů od pozdních plateb svým poddodavatelům.

V rámci zadávacích podmínek však nelze opominout ani kontrolní a sankční mechanismy, jež mají sloužit k zajištění plnění povinností generálního dodavatele. Představíme vám v České republice již existující možnosti a dáme obecný návod k jejich nastavení ve veřejných zakázkách.

Účastníkům však také stručně představíme zahraniční praxi a možnosti sledování globálního dodavatelského řetězce.

Na závěr pak bude prostor pro zodpovězení jakýchkoli Vašich otázek.

Včas před konáním semináře obdržíte e-mailem odkaz do online místnosti, kde bude probíhat přímý online přenos semináře.

Program:

  • Úvodní vhled do problematiky včetně vymezení odlišností mezi lokálním a globálním dodavatelským řetězcem
  • Praxe českých zadavatelů – způsob a forma stanovení požadavků zadavatele
  • Kontrolní a sankční mechanismy včetně doporučení pro zadavatele k jejich nastavení
  • Praxe českých zadavatelů na příkladech
  • Jaká je praxe v zahraničí?
  • Jakým způsobem lze sledovat globální dodavatelský řetězec?
  • Závěr – shrnutí semináře a budoucí vývoj

(Odkaz na video záznam semináře)

 • Den semináře
  Pá 13. 11. 2020
 • Začátek semináře
  09:00
 • Konec semináře
  11:00
 • Místo konání
  ONLINE SEMINÁŘ