Načítám Semináře

V případě, že máte zájem se na tento seminář přihlásit a kapacita je již naplněna, neváhejte nám napsat na InstitutOVZ@mpsv.cz a v případě, že se uvolní místo, tak Vám dáme vědět. 

Zadavatelé, kteří odpovědně zadávají, usilují o maximální pozitivní dopad zakázek na lidi (společnost), ekonomiku a životní prostředí. Nově od 1.1. 2021 byla povinnost odpovědného zadávání zařazena mezi zásady v §6 ZZVZ.  Jak tento strategický přístup k zadávání zakázek zavést v instituci, je velmi dobře vysvětleno v mezinárodních pokynech ISO 20400: udržitelné nakupování.

Seminář povede Shaun McCarthy, který je renomovaným odborníkem na udržitelné nakupování a který se na tvorbě mezinárodních pokynů přímo podílel. Obsah semináře bude vycházet právě z těchto pokynů a půjde se více do hloubky tématu implementace udržitelného zadávání zakázek. Předpokladem účasti je prostudování českého překladu pokynů ISO 20400, který bude účastníkům zaslán předem (včetně zkrácené verze) a rovněž základní znalost odpovědného veřejného zadávání. Před seminářem doporučujeme vyplnit si stručné (sebe)hodnocení, jak si Vaše organizace v udržitelném nakupování stojí (na webu iso20400.org).

Seminář bude zaměřen mimo jiné na určení priorit a cílů v odpovědném veřejném zadávání, které bude založeno na individuálních vyhodnoceních současného stavu v organizaci. Ukážeme si práci s „heatmap“, která pomáhá identifikovat priority udržitelnosti v nákupech. Neopomeneme ani oblast vykazování a měření výsledků udržitelného nakupování.

Důležité upozornění!!! Seminář je rozdělen na dva půldenní bloky, první proběhne 21.1.2021 (9:00 – 12:30). Druhý blok pak v úterý 2.2.2021 (9:00 – 12:30).
Vzhledem k obsahovému propojení bude možná registrace jen na oba bloky, nikoliv pouze na jeden.
Registrací na tento seminář se tedy automaticky přihlašujete na obě části.

Účastníci mohou očekávat interaktivní formu s prostorem pro vzájemné diskuse a praktickými cvičeními. Z tohoto důvodu je kapacita semináře omezena. Pokud se Vám nepodaří na seminář registrovat, budete možnost seminář následně shlédnout ze záznamu. Pokud po registraci na seminář zjistíte, že se  nakonec nebudete moci semináře účastnit, prosím, včas se odhlaste, aby byl prostor pro další zájemce.

Lektor bude přednášet v angličtině, diskuse mohou probíhat v češtině, tlumočení bude zjištěno.

Včas před konáním semináře obdržíte e-mailem odkaz do online místnosti, kde bude probíhat přímý online přenos semináře.

 • Den semináře
  Čt 21. 01. 2021
 • Začátek semináře
  09:00
 • Konec semináře
  12:30
 • Lektor/ři
  Shaun McCarthy
 • Místo konání
  ONLINE SEMINÁŘ