Načítám Semináře

Tento online workshop logicky navazuje na úvodní seminář Pokročilé nákupní metody: akcelerátor odpovědného veřejného zadávání – 1. část.

Pokud máte zájem registrovat se na tento workshop a neviděli jste ještě video seminář „Pokročilé nákupní metody: akcelerátor odpovědného veřejného zadávání – 1. část“, doporučujeme vám jeho shlédnutí. Více informací a možnost registrace na tento video seminář naleznete zde.

Vzhledem k omezením, která kvůli epidemiologické situaci vznikla, nemůžeme workshop realizovat formou diskuse nad obchodními případy z praxe účastníků, jak bylo původně zamýšleno. Rozhodli jsme se proto pro alternativní postup, kdy účastníkům představíme dva praktické nástroje pro okamžité využití vědomostí.

 • Business case: V první části workshopu si představíme jednoduchý model, jak vytvářet přehledné, atraktivní a srozumitelné obchodní strategie na úrovni kategorie nebo jednotlivých obchodních případů. Na rozdíl od známého “záměru veřejné zakázky,” který vytváříme na začátku, vytváříme “Návrh obchodního případu” často až na konci a slouží nám k sumarizaci toho nejdůležitějšího, co potřebujeme schválit. Ukážeme si, že “Návrh” zohledňuje čtyři pohledy na strategii a proč je tak důležité, abychom zohlednili všechny čtyři perspektivy. Tento modul je přirozeným doplňkem naší diskuse o Strategii na úrovni kategorie.
 • Nákladové faktory LCC: V rámci semináře Pokročilé nákupní metody: akcelerátor odpovědného veřejného zadávání – 1. část jsme si ukázali výhody a principy metody LCC, celkových nákladů životního cyklu výrobku. V navazujícím modulu si ukážeme, jak správně vybrat klíčové nákladové faktory, na které se zaměříme a které ve výběrovém řízení při porovnávání zohledníme. Současně si ukážeme, že volba nákladových faktorů do velké míry určuje, do jaké hloubky LCC bychom měli jít, a tedy i vhodnou úroveň LCC analýzy. Přínosem tohoto modulu je strukturovaný přístup a možnost okamžitě aplikovat na své vlastní obchodní případy.

Včas před konáním semináře obdržíte e-mailem odkaz do online místnosti, kde bude probíhat přímý online workshopu.

 • Den semináře
  Čt 12. 11. 2020
 • Začátek semináře
  09:00
 • Konec semináře
  13:00
 • Lektor/ři
  Jan Vašek
 • Místo konání
  ONLINE SEMINÁŘ + Google Mapa