Načítám Semináře

Pokud preferujete prezenční účast na této konferenci, registrujte zde. S ohledem na omezenou kapacitu a případná protiepidemická opatření Vám dáme včas před konferencí vědět, zda se budete moci účastnit prezenčně.

Konference bude zaměřena na strategický přístup k veřejnému nakupování a vybrané aspekty odpovědného veřejného zadávání. Cílem konference je zasadit téma do mezinárodního kontextu, představit národní strategie k prosazování odpovědného nakupování, inspirovat se praxí zadavatelů a poskytnout výhled očekávaných trendů v odpovědném zadávání.

Na konferenci otevřeme následující témata:

Odpovědné veřejné zadávání – dobrovolná příležitost nebo zákonná povinnost?

Právní rámce evropských zemí přistupují k odpovědnému veřejnému zadávání různě. Jaké mají evropské země zkušenosti se zákonným zakotvením odpovědného veřejného zadávání? Jak systematicky přistupují k podpoře odpovědného veřejného zadávání? Jaké jsou trendy na úrovni EU či národních států?

Odpovědný nákup ICT

Informační a komunikační technika má z pohledu celého životního cyklu významný dopad na životní prostředí i sociální podmínky. Jaké jsou hlavní výzvy spojené s pořizováním a provozem ICT? Jak ošetřit rizika špatných pracovních podmínek v dodavatelském řetězci? Jak řešit environmentální dopad ICT a jaké jsou možnosti cirkulární ekonomiky?

Veřejné zakázky a inovace pro udržitelná řešení

Aktuálním tématem jsou rovněž inovace. Do jaké míry může kupní síla veřejných zadavatelů podporovat rozvoj inovací? Jak se má zadavatel vypořádat s komplexními otázkami, které přináší hledání inovativních řešení? Jak se propojují inovace a udržitelnost, respektive odpovědné veřejné zadávání? Kde se mohou zadavatelé inspirovat a kde najdou podporu?

Udržitelnost při nakupování potravin

Evropská unie sdělila, že by se udržitelné potraviny měly dostat do školního stravování, nemocnic a jiných veřejných stravovacích provozů. Trend je jednoznačný. Jak ale efektivně nastavit systém nákupů potravin, aby byl udržitelný a environmentálně i sociálně a zároveň se jednalo o etický nákup? A jaká je vize udržitelných potravinových systémů v České republice?

Tržiště dobré praxe

Série krátkých prezentací, kterými odborníci z praxe představí své nedávné veřejné zakázky s aspekty udržitelných veřejných nákupů.

Na konferenci bude uděleno ocenění za přínos k rozvoji odpovědného veřejného zadávání v České republice.

 

 • Den semináře
  Čt 04. 11. 2021
 • Začátek semináře
  09:00
 • Konec semináře
  17:00
 • Místo konání
  Malostranské náměstí 258/13
  Praha 1, Česká republika
  + Google Mapa