Načítám Semináře

Máte-li zájem zhlédnout záznam z tohoto semináře, registrovat se můžete zde.

Jedná se o 2. část velmi prakticky zaměřeného semináře, který je určený především nákupčím a vedoucím nákupu činným ve veřejném sektoru.

Seminář logicky navazuje na „Pokročilé nákupní metody – 1. část a představí pokročilé nákupní metody a jejich spojení s odpovědným veřejným zadáváním. Bez tohoto modulu, který účastníkům poskytne základní znalosti o pokročilém nákupu není možno odpovědné zadávání kvalitně uplatňovat.

Začneme konceptem tzv. Design-to-cost, který zadavateli umožňuje ve spolupráci s dodavateli vytvořit optimální specifikaci. Nedílnou součástí této metody jsou i Předběžné tržní konzultace. Na příkladu ze soukromé sféry si ukážeme, jak celá metoda funguje, ale současně se zamyslíme, kdy může být optimální pracovat na vývoji pouze s jedním dodavatelem. Vše si potom zobecníme a adaptujeme na kontext veřejného sektoru. Samozřejmě si ukážeme, jak mohou zadavatelé od samotného počátku do funkční specifikace začlenit principy zodpovědného zadávání.

Předchozí diskuse nás plynule posune do oblasti Postupného zlepšování v průběhu obchodního případu. Jinými slovy, výběrem dodavatele a podpisem smlouvy nákupní proces nekončí, ale teprve opravdu začíná. Ukážeme si, jaké metody využívají nákupčí soukromého sektoru k postupnému zlepšování u opakovaných nákupů, které jsou pokryty dlouhodobou/rámcovou smlouvou a jak je tato spolupráce výhodná pro obě strany a jak  radikálně zlepšuje hodnotu pro zákazníka. Zamyslíme se, jak i zde zohlednit principy odpovědného veřejného zadávání a správně je ošetřit.

Druhou část semináře zakončíme klíčovou pokročilou nákupní dovedností Inovační management. Bohužel, tento pojem se významově zcela vyprázdnil a dá se pod něj skrýt prakticky cokoli. Ukážeme si, jak analyzovat inovační nákup v naší organizaci a identifikovat, kde „nás tlačí bota,“ a co s tím. Identifikujeme také klíčové překážky odpovědného zadávání.

S ohledem na široký rozsah této problematiky jsme tento seminář rozdělili na dvě části s tím, že na každou z těchto částí navazuje ještě dopolední pracovní workshop – tzv. “dílny”, na které se bude možné registrovat až po absolvování příslušné části semináře. 

Dílny k 2. části se budou konat 17. prosince 2020. Prosíme, rezervujte si na ně svůj čas předem. Dílny byly zrušeny. O náhradním termínu vás budeme informovat – případně pište na InstitutOVZ@mpsv.cz.

Včas před konáním semináře obdržíte e-mailem odkaz do online místnosti, kde bude probíhat přímý online přenos semináře.

Co můžete na “dílnách” očekávat?

Jsou určeny k otevřené diskusi nad aktuálními problémy a konkrétními obchodními případy účastníků. Mezi otázky Dílen patří: “V současnosti XY děláme takhle. Jak bychom to mohli zlepšit?” “Uvažuji, že aplikuji metodu ABC. Jdu na to dobře, když …?” “Má někdo zkušenost s LMN? Na co si mám dát pozor?” “Na základě workshopu mě napadlo využít metodu RST. Ale dělám to poprvé. Zkusíme společně vypracovat rámcový postup?” “Kterou metodu byste doporučili na obchodní případ ABC?”  Klíčovým principem dílen je, že (1) vše co se řekne v úzkém kruhu, tam i zůstane, (2) víc hlav, víc ví, (3) žádný učený z nebe nespadl. Úkolem facilitátora je navést diskusi správným směrem, vytvořit funkční skupinky pro řešení konkrétních problémů, v případě potřeby poradit a vhodně zobecnit klíčové myšlenky a koncepty, které vyplynuly z diskuse. Z předchozích řádků je zřejmé, že Dílny nejsou školením v pravém slova smyslu, ale skvělou příležitostí, jak si utřídit myšlenky, sdílet zkušenosti a inspirovat se.

 • Den semináře
  Čt 19. 11. 2020
 • Začátek semináře
  09:00
 • Konec semináře
  17:00
 • Lektor/ři
  Jan Vašek
 • Místo konání
  ONLINE SEMINÁŘ