Načítám Semináře

Máte-li zájem zhlédnout záznam z tohoto semináře, registrovat se můžete zde.

Tento seminář navazuje zejména na seminář „Veřejné nákupy odpovědně a strategicky – úvod do tématu odpovědného veřejného zadávání“, ale nepřímo i na další semináře ze základní sady. Pro hlubší informace o jednotlivých příležitostech odpovědného veřejného zadávání (dále též jen „OVZ“) Vám nabízíme nebo připravujeme celou řadu dalších odborných seminářů.

Obsah semináře je připraven tak, aby zájemcům poskytl hodnotový základ a konkrétní možnosti pro zavedení, implementaci odpovědného/strategického veřejného zadávání v organizaci zadavatele. Chceme Vám ukázat, proč je to vhodné a jak je možné OVZ v organizaci implementovat. Na semináři dostanete odpovědi na základní otázky ve vztahu k implementaci OVZ: Proč nestačí na vybraných veřejných zakázkách odpovědné veřejné zadávání aplikovat? Proč je potřeba strategicky promyslet a vybrat příležitosti, jež odráží priority zadavatele? Co přinese propsání záměru zadavatele, že hodlá standardně aplikovat OVZ, v dokumentech na různé úrovni v organizaci? Proč je potřeba všechny kroky při implementaci OVZ komunikovat navenek, ale i dovnitř organizace?

Tento seminář je určen primárně pro veřejné zadavatele, je však otevřen také zástupcům odborné veřejnosti nebo například potenciálním dodavatelům, kterým umožní lépe pochopit, co znamená, že se zadavatel vydal cestou implementace OVZ v organizaci.

Účastníci semináře se seznámí s vývojem přístupu k implementaci OVZ nejen v mezinárodním kontextu (zejména ve vztahu k ISO 20400 z roku 2017), ale také u nás v České republice. Ozřejmí si základní principy, tedy hodnotové směřování tohoto přístupu k veřejným nákupům, možnosti příležitostí OVZ a jaké společenské benefity může přinést jejich podpora v organizaci. Přístup k implementaci OVZ se liší od zadavatele k zadavateli, ale společné rysy zůstávají – to jsou právě klíčové kroky implementace OVZ, které je třeba v organizaci zadavatele přijmout za své. A jak se podařilo implementovat OVZ progresivním zadavatelům v České republice? I to se dozvíte na semináři.

Na závěr bude prostor pro zodpovězení jakýchkoli Vašich otázek a pro otevřenou diskusi o Vašich zkušenostech a možnostech zavedení OVZ do standardní zakázkové praxe ve Vaší organizaci.

Včas před konáním semináře obdržíte e-mailem odkaz do online místnosti, kde bude probíhat přímý online přenos semináře.

Program:

  • Příběh implementace OVZ v ČR, mezinárodní kontext
  • Principy OVZ
  • Příležitosti OVZ
  • Implementace v jednotlivých klíčových krocích
  • Příklady implementace OVZ v ČR (města, kraje, univerzity i ministerstva)
  • Shrnutí, dotazy

(Odkaz na video záznam semináře)