Načítám Semináře

Máte-li zájem zhlédnout záznam z tohoto semináře, registrovat se můžete zde.

Jedná se o 1. část velmi prakticky zaměřeného online semináře, který je určený především nákupčím a vedoucím nákupu činným ve veřejném sektoru.

Seminář představí pokročilé nákupní metody a jejich spojení s odpovědným veřejným zadáváním. Bez tohoto modulu, který účastníkům poskytne základní znalosti o pokročilém nákupu není možno odpovědné zadávání kvalitně zajistit.

Začneme konceptem tzv. Category managementu, který v současnosti představuje dominantní metodiku řízení nákupu v organizacích. Ukážeme si, (1) co to vlastně Category management je, (2) jak nákupní portfolio v naší organizaci jednoduše a efektivně analyzovat a (3) jak definovat priority odpovědného zadávání pro naše nákupní portfolio a jednotlivé nákupní kategorie. Pro snadné pochopení si vše ukážeme na příkladu konkrétní veřejné organizace. Skvělá zpráva je, že Category management je skvělý nástroj, jak může nákup efektivně komunikovat se zbytkem organizace.

Předchozí diskuse nás plynule posune do oblasti Řízení potřeb (Demand managementu). Prodiskutujeme, proč odpovědný nákup nemůže bez aktivního Řízení potřeb existovat: (1) dohoda v rámci organizace CO a PROČ děláme, (2) plánování zdrojů a určení priorit, (3) zapojení dodavatelů, (4) zohlednění principů zodpovědného zadávání od začátku nákupního procesu.

Třetí klíčovou pokročilou nákupní dovedností jsou Celkové náklady životního cyklu (TCO/TVO). Proč je jejich princip tak jednoduchý a jejich aplikace tak složitá? Kterou ze šesti úrovní TCO bychom měli v našem konkrétním obchodním případu zohlednit? Ukážeme si, co vše bychom měli v TCO vzít v úvahu a jak v kalkulaci transparentně zohlednit přínos odpovědného zadávání.

První den semináře zakončíme diskusí nad Řízením vztahů s dodavateli. Ukážeme si, že z hlediska odpovědného zadávání nestačí dodavatele sledovat na úrovni jednotlivé zakázky, ale potřebujeme systematický (třebaže jednoduchý) nástroj hodnocení jejich výkonosti v oblastech klíčových pro odpovědné zadávání, které potom následně přetavíme do lepších specifikací, smluv, monitoringu i adaptace na měnící se tržní kontext. Současně si ukážeme, že řízení vztahů s dodavateli je soubor nákupních metod, které nám umožňují získat více hodnoty za peníze pro organizaci.

Program:

  • Category management: aplikace na konkrétním příkladu
  • Demand management: návod k použití ve vlastní organizaci
  • Jak zohlednit odpovědné veřejné zadávání v rámci Nákladů životního cyklu
  • Řízení vztahů s dodavateli: definice, aplikace, přinos
  • Závěrečná diskuse: co mohu od zítřka udělat jinak

S ohledem na široký rozsah této problematiky jsme tento seminář rozdělili na dvě části s tím, že na každou z těchto částí navazuje ještě dopolední pracovní workshop – tzv. “dílny”, na které se bude možné registrovat až po absolvování příslušné části semináře. 

Dílny k 1. části se budou konat 12. listopadu 2020. Prosíme, rezervujte si na ně svůj čas předem.

Co můžete na “dílnách” očekávat?

Jsou určeny k otevřené diskusi nad aktuálními problémy a konkrétními obchodními případy účastníků. Mezi otázky Dílen patří: “V současnosti XY děláme takhle. Jak bychom to mohli zlepšit?” “Uvažuji, že aplikuji metodu ABC. Jdu na to dobře, když …?” “Má někdo zkušenost s LMN? Na co si mám dát pozor?” “Na základě workshopu mě napadlo využít metodu RST. Ale dělám to poprvé. Zkusíme společně vypracovat rámcový postup?” “Kterou metodu byste doporučili na obchodní případ ABC?”  Klíčovým principem dílen je, že (1) vše co se řekne v úzkém kruhu, tam i zůstane, (2) víc hlav, víc ví, (3) žádný učený z nebe nespadl. Úkolem facilitátora je navést diskusi správným směrem, vytvořit funkční skupinky pro řešení konkrétních problémů, v případě potřeby poradit a vhodně zobecnit klíčové myšlenky a koncepty, které vyplynuly z diskuse. Z předchozích řádků je zřejmé, že Dílny nejsou školením v pravém slova smyslu, ale skvělou příležitostí, jak si utřídit myšlenky, sdílet zkušenosti a inspirovat se.

 • Den semináře
  Čt 08. 10. 2020
 • Začátek semináře
  09:00
 • Konec semináře
  17:00
 • Lektor/ři
  Jan Vašek
 • Místo konání
  ONLINE SEMINÁŘ