Načítám Semináře

Máte-li zájem zhlédnout záznam z tohoto semináře, registrovat se můžete zde.

Role zadavatelů a dodavatelů jsou ve veřejném zadávání poměrně jednoznačně vymezeny. Jedni zboží, služby a stavební práce poptávají, druzí je nabízejí. V soukromém sektoru běžně dochází mezi stranami průběžně ke vzájemnému vyjednávání podmínek předmětu plnění a hledání vyváženosti obchodního vztahu. Zadavatelé sice takovou komunikaci s dodavateli vést nemohou, existuje však celá řada legálních institutů a nástrojů, které lze pro komunikaci mezi zadavateli a dodavateli využít a mohou přinést řadu praktických pozitivních dopadů. Správná komunikace je tak často klíčem k úspěšnému vysoutěžení veřejné zakázky.

Potřeba vhodné komunikace nabývá na důležitosti také v případech, kdy zadavatelé v rámci svého strategického přístupu k veřejným zakázkám využívají konceptu tzv. odpovědného veřejného zadávání a v rámci své snahy poptat zboží, služby nebo stavební práce, prosazují i své další priority například v oblasti sociální politiky, zaměstnanosti, rozvoje místní ekonomiky nebo životního prostředí. Zadavatelé při komunikaci (jednání) mohou zjistit reakci trhu a jeho možnosti. Dodavatelé mohou zadavatelům pomoci nalézt užitečné nastavení aspektů OVZ, kterými lze při plnění veřejné zakázky přispět společnosti či životnímu prostředí. Cílem je přitom najít efektivní nastavení (specifikace předmětu plnění a smluvních a obchodních podmínek) odpovídající požadavkům zadavatele i reálným možnostem dodavatelů.

Pokud si chcete udělat ucelený přehled o tom, jak může zadavatel komunikaci využívat jako efektivní nástroj, tento seminář Vám nabídne celou řadu příležitostí.

Na semináři Vám odpovíme nejen na tyto otázky:

 • Proč podporovat komunikaci mezi zadavateli a dodavateli?
 • Co znamená „Meet the buyer“? Jak může zadavatel jednat průběžně s celým potencionálním dodavatelským řetězcem bez vazby na konkrétní veřejnou zakázku?
 • Předběžné tržní konzultace v praxi – jak je připravit, na co klást důraz a čeho se vyvarovat?
 • Jak může zadavatel podpořit větší účast dodavatelů v soutěži?
 • Může vhodná komunikace s dodavateli podpořit přístup malých a středních podniků k veřejným zakázkám a ovlivnit lokální ekonomiku?
 • Kdy je vhodné využít typy zadávacího řízení, u kterých zákon umožňuje jednání s dodavateli ze své podstaty? 

Tento seminář je určen primárně pro veřejné zadavatele, respektive klíčové osoby v organizaci, které zajišťují veřejné nákupy v rámci organizace/úřadu, tedy nejen pro členy zakázkových týmů, ale i pro organizátory nákupů nebo například zástupce investičních útvarů. Je však otevřen také zástupcům odborné veřejnosti nebo například potenciálním dodavatelům.

Seminář bude postaven na konkrétních příkladech z praxe a nabídneme Vám prostor pro Vaše otázky.

Včas před konáním semináře obdržíte e-mailem odkaz do online místnosti, kde bude probíhat přímý online semináře.

 • Den semináře
  Út 15. 12. 2020
 • Začátek semináře
  09:00
 • Konec semináře
  11:30
 • Lektor/ři
  Martin Hadaš
 • Místo konání
  ONLINE SEMINÁŘ + Google Mapa