Načítám Semináře

Máte-li zájem zhlédnout záznam z tohoto semináře, registrovat se můžete zde.

Zájemcům o tento seminář doporučujeme, nemají-li již zkušenosti s odpovědným veřejným zadáváním, nejprve absolvovat seminář “Průvodce odpovědným veřejným zadáváním po novele ZZVZ“.

Pokud jste zadavatelem ve sféře zdravotnictví či osobou, která v této oblasti zajišťuje veřejné nákupy dodávek, služeb a stavebních prací, je tento seminář určen právě vám. Podstatou semináře je připomenout si jednotlivé aspekty odpovědného zadávání a přemýšlet nad jejich využitím při zadávání veřejných zakázek ve zdravotnickém sektoru. Cílem semináře je poskytnout informace, které pomohou odpovědět na tyto základní otázky: Je možné zadávat odpovědně i ve zdravotnictví? Jaké jsou zkušenosti s odpovědným veřejným zadáváním v ČR i v ostatních zemích? Jaké jsou možnosti a jaké mohou být příležitosti uplatnění odpovědného veřejného zadávání v oblasti zdravotnictví?

Obsah semináře bude významně zaměřen na nákupy zboží, služeb a stavebních prací v oblasti zdravotnictví s využitím aspektů odpovědného zadávání. Společně projdeme veřejné zakázky s předměty plnění běžného charakteru, které se svou podstatou neliší od veřejných zakázek zadávaných i v jiných oblastech, tak i veřejné zakázky s předměty plnění specifickými právě pro oblast zdravotnictví. Představíme vám současné možnosti a v rámci interaktivní části semináře budeme společně hledat další možné příležitosti pro uplatnění odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek ve zdravotnictví. Informace budou doprovázeny zkušenostmi jiných zadavatelů i příklady z praxe, a to jak na národní, tak i mezinárodní úrovni.

Během celého semináře bude průběžně prostor pro diskuzi k dané problematice zejména s ohledem na zkušenosti a názory účastníků semináře k dané problematice.

Seminář je svým obsahem určen především pro zástupce veřejných zadavatelů, a to jak pro manažery na vrcholové úrovni vedení zdravotnických zařízení (ředitele nemocnic, obchodní/ekonomické náměstky, zástupce investičních a majetkových útvarů, aj..), tak i pro osoby, které u zadavatele zajišťují a realizují veřejné nákupy, tedy členy zakázkových týmů či organizátory veřejných nákupů. Seminář je však otevřen také zástupcům odborné veřejnosti nebo například dodavatelům v oblasti zdravotnictví.

Program:

    • Úvod do problematiky OVZ – shrnutí základních informací a aspektů OVZ
    • Interaktivní část – diskuze k tématu zdravotnictví a OVZ – zkušenosti a podněty
    • Běžné veřejné zakázky ve zdravotnictví identifikace předmětů veřejných zakázek, které se ve většině případů svojí podstatou neliší od veřejných zakázek zadávaných i v jiných oblastech a proto v nich lze v široké míře využívat aspekty odpovědného veřejného zadávání osvědčené a používané už v jiných oblastech – příklady, zkušenosti + diskuze
    • Veřejné zakázky specifické pro zdravotnictví– identifikace předmětů veřejných zakázek nakupovaných v oblasti zdravotnictví (např. léčiva, zdravotnické materiály, dezinfekční prostředky aj.) včetně možností a příležitostí pro uplatnění OVZ, příklady z praxe, metodiky, zkušenosti + diskuze.
    • Shrnutí