Načítám Semináře

Pro shlédnutí videa se, prosím, registrujte (napravo). Odkaz Vám obratem pošleme do e-mailu.

1. prosince 2020 byla schválena dílčí novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kterou se s účinností od 1. ledna 2021 de facto zavádí povinnost sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání.

Seminář Novela ZZVZ  – Odpovědné veřejné zadávání v kostce

Co je vlastně odpovědné veřejné zadávání? Co tato novela znamená pro veřejné zadavatele v praxi? Jak naplnit tyto požadavky zákona? Jak se na změnu připravit?

Tento záznam online semináře Vám poskytne komplexní vhled do tématu odpovědného veřejného zadávání a odpovědi na tyto otázky. Těžištěm semináře jsou jednotlivé příležitosti odpovědného veřejného zadávání. Ukážeme si na příkladech z praxe, která témata a společenské výzvy lze ve veřejných zakázkách zohlednit a tím jejich řešení podpořit.

Nabídneme Vám a společně Vás provedeme checklistem aspektů odpovědného veřejného zadávání, který Vám bude praktickým pomocníkem při přípravě jakékoli veřejné zakázky.

Prezentaci k semináři si můžete stáhnout zde.

Publikaci Odpovědné veřejné zadávání v kostce – Příručka odpovědného veřejného zadávání k novele ZZVZ od 1. 1. 2021 si můžete stáhnout ve formátu pdf zde.
Publikace obsahuje kontrolní list aspektů odpovědného veřejného zadávání, který Vám bude praktickým pomocníkem při přípravě jakékoli veřejné zakázky. Tento kontrolní list pro Vaše praktické využití ve formátu pdf je ke stažení zde.
Při uplatňování odpovědného veřejného můžete hledat příležitosti také z pohledu předmětů plnění – přehled ke stažení zde.
Pro inspiraci si Vám nabízíme ke stažení Report plnění opatření a postupů odpovědného přístupu, který užívá Jihomoravský kraj a byl zmíněn v diskusi po semináři – ke stažení v pdf zde.
Odpovědi na otázky účastníků semináře – ke stažení v pdf zde.
Kontrolní list – checklist aspektů odpovědného veřejného zadávání a schéma implementace OVZ v organizaci je ke stažení zde.

Na záznam semináře navazuje záznam

Mini-konference Reflexe zadavatelů v ČR na novelu

Jak budou zadavatelé reflektovat novelu ZZVZ ve svých postupech?

Diskutovat budou odborníci z praxe, kteří už s odpovědným veřejným zadáváním zkušenost mají, nicméně zařazením odpovědného zadávání mezi zákonné zásady budou muset i oni přistoupit k novému nastavení jejich nákupních procesů.

    • Martin Rajman, vedoucí centrálního nákupu, Česká televize
    • Tomáš Havlíček, ředitel sekce investiční, Povodí Vltavy, státní podnik 
    • Martin Hadaš, vedoucí odboru veřejných zakázek, Masarykova univerzita
    • Lenka Hollerová, vedoucí oddělení veřejných zakázek, město Jičín
    • Jakub Váňa, vedoucí oddělení veřejných zakázek, odbor investic, Jihomoravský kraj

Záznam mini-konference můžete shlédnout zde.