Načítám Semináře

Dodavatelé veřejných zakázek se po novele zákona o zadávání veřejných zakázek budou setkávat s požadavky sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání a inovací. Zadavatelé jsou od ledna povinni tuto novou zásadu zohledňovat, pokud to je možné vzhledem k povaze a smyslu zakázky.

    • Co tato nová zásada znamená pro dodavatele?
    • Jaké požadavky se typicky za odpovědné veřejné zadávání považují?
    • Odpovědné veřejné zadávání jako příležitost pro dodavatele.
    • Jak a kdy v zadávacím řízení může dodavatel této příležitosti využít.
    • Měření a kontrola odpovědného veřejného zadávání.