Načítám Semináře

Pro shlédnutí videa se, prosím, registrujte (napravo). Odkaz Vám obratem pošleme do e-mailu.

Video seminář poskytuje zadavatelům přehled možností, jak lze optimalizovat stávající systém nakládání s odpady ve městech a obcích. Je zaměřen na jednotlivé kroky vedoucí k vyšší míře třídění a tím k snižování množství směsného komunálního odpadu, který již nelze zpracovat a končí na skládkách či v zařízeních pro energetické využití odpadů (ZEVO).

Seminář ukazuje zadavatelům, na co se zaměřit na začátku, jaká data jsou potřebná k získání relevantních informací o současném stavu, která data budou získávána průběžně a jak se budou následně pravidelně vyhodnocovat. Na základě těchto dat zadavatel pozná, zda došlo ke zlepšení třídění, a jaké další kroky by měl provést. Seminář přináší také inspiraci, jak může zadavatel přímo ovlivnit způsob zpracování odpadu tak, aby byl dále využit. Součástí je i prezentace příkladů dobré praxe z českých měst, která využila několik možností optimalizace systému nebo přispěla svými požadavky k optimalizaci vozového parku.

Program:

  • Aktuální situace odpadového hospodářství
  • Získávání dat o odpadech
  • Možnosti zpracování odpadů
  • Příklady dobré praxe

 

(Odkaz na seminář v archivu)