Načítám Semináře

Pro shlédnutí videa se, prosím, registrujte (napravo). Odkaz Vám obratem pošleme do e-mailu.

Zájemcům o tento záznam semináře doporučujeme, nemají-li již zkušenosti s odpovědným veřejným zadáváním, nejprve shlédnout video seminář “Průvodce odpovědným veřejným zadáváním po novele ZZVZ“.

***********
Pokud nakupujete potraviny pro stravovací provozy ve veřejné správě, je tento video seminář určen právě vám. Na semináři se budeme věnovat i sociálně a environmentálně udržitelným a etickým požadavkům, které lze stejně dobře využít jak veřejnými zadavateli, tak i ve stravování v soukromém sektoru. Cílem semináře je poskytnout informace o aktuálních legislativních změnách právní úpravy nákupu potravin, možnostech nákupu sociálně i environmentálně udržitelných potravin i vlivu na udržitelnost, který může organizace například prostřednictvím nákupu ekologických produktů (biopotravin) vyvíjet.

Zaměříme se i na praktické záležitosti: jak zavést dynamický nákupní systém a využít elektronický katalog (nejen) při zabezpečení stravování v nemocnici? O koho se mohou školní, ale i jiné stravovací provozy, na cestě k udržitelnějšímu stravování opřít? Poradí jim někdo, jak na to? Které konkrétní, v praxi vyzkoušené aspekty odpovědného veřejného zadávání lze ve veřejných zakázkách využít? Existují již příklady dobré praxe v České republice? A kam v této oblasti směřuje Evropská unie?

Během celého semináře bude průběžně prostor pro diskusi k dané problematice zejména s ohledem na zkušenosti a názory účastníků semináře k dané problematice.

Seminář je svým obsahem určen především pro zástupce veřejných zadavatelů, a to jak pro manažery, kteří rozhodují o směřování nákupů, tak i pro osoby, které u zadavatele zajišťují a realizují nákupy potravin pro stravovací provozy, tedy členy zakázkových týmů či organizátory veřejných nákupů. Seminář je však otevřen také zástupcům odborné veřejnosti nebo například dodavatelům potravin.

Program:

  • Úvod do problematiky
  • Pravidelné nákupy a „velká“ novela ZZVZ – na příkladu potravin, Adéla Havlová, advokátní kancelář HAVEL&PARTNERS
  • Zajištění dodávek zboží pro stravovací odbor v prostředí fakultní nemocnice, Vladimír Duchoň, Fakultní nemocnice Hradec Králové
  • Udržitelné potravinové systémy – ekologické zemědělství, Josef Makovský, Ministerstvo zemědělství
  • Školní stravování může přispívat k naplňování cílů udržitelnosti, Tom Václavík, Skutečně zdravá škola
  • Jak na nákup potravin s environmentálně i sociálně udržitelnými a etickými aspekty, Monika Dobrovodská, projekt SVZ/OVZ MPSV
  • Shrnutí a diskuse