Načítám Semináře

Záznam konference ZDE!

Prezentace řečníků:

Blok Odpovědné veřejné zadávání – příležitost nebo zákonná povinnost?

Blok Odpovědný nákup ICT

Blok Veřejné zakázky a inovace pro udržitelná řešení

Blok Udržitelnost při nakupování potravin

Blok Tržiště dobré praxe

Konference byla zaměřena na strategický přístup k veřejnému nakupování a vybrané aspekty odpovědného veřejného zadávání. Cílem konference bylo zasadit téma do mezinárodního kontextu, představit národní strategie k prosazování odpovědného nakupování, inspirovat se praxí zadavatelů a poskytnout výhled očekávaných trendů v odpovědném zadávání.

Vše k programu a řečníkům konference naleznete v brožuře, kterou Vám nabízíme v českém i anglickém jazyce:

ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ 2021

RESPONSIBLE PUBLIC PROCUREMENT 2021

Na konferenci bylo uděleno ocenění za přínos k rozvoji odpovědného veřejného zadávání v České republice.