Načítám Semináře

Pro shlédnutí videa se, prosím, registrujte (napravo). Odkaz Vám obratem pošleme do e-mailu.

Tento videoseminář (záznam workshopu) logicky navazuje na úvodní seminář Pokročilé nákupní metody: akcelerátor odpovědného veřejného zadávání – 1. část (záznam zde).

V záznamu jsou představeny dva praktické nástroje pro okamžité využití vědomostí.

  • Business case: V první části workshopu si představíme jednoduchý model, jak vytvářet přehledné, atraktivní a srozumitelné obchodní strategie na úrovni kategorie nebo jednotlivých obchodních případů. Na rozdíl od známého “záměru veřejné zakázky,” který vytváříme na začátku, vytváříme “Návrh obchodního případu” často až na konci a slouží nám k sumarizaci toho nejdůležitějšího, co potřebujeme schválit. Ukážeme si, že “Návrh” zohledňuje čtyři pohledy na strategii a proč je tak důležité, abychom zohlednili všechny čtyři perspektivy. Tento modul je přirozeným doplňkem naší diskuse o Strategii na úrovni kategorie.
  • Nákladové faktory LCC: V rámci semináře Pokročilé nákupní metody: akcelerátor odpovědného veřejného zadávání – 1. část jsme si ukázali výhody a principy metody LCC, celkových nákladů životního cyklu výrobku. V navazujícím modulu si ukážeme, jak správně vybrat klíčové nákladové faktory, na které se zaměříme a které ve výběrovém řízení při porovnávání zohledníme. Současně si ukážeme, že volba nákladových faktorů do velké míry určuje, do jaké hloubky LCC bychom měli jít, a tedy i vhodnou úroveň LCC analýzy. Přínosem tohoto modulu je strukturovaný přístup a možnost okamžitě aplikovat na své vlastní obchodní případy.