Načítám Semináře

Pro shlédnutí videa se, prosím, registrujte (napravo). Odkaz Vám obratem pošleme do e-mailu.

Jedná se o 1. část velmi prakticky zaměřeného semináře, který je určený především nákupčím a vedoucím nákupu činným ve veřejném sektoru.

Seminář představí pokročilé nákupní metody a jejich spojení s odpovědným veřejným zadáváním. Bez tohoto modulu, který účastníkům poskytne základní znalosti o pokročilém nákupu není možno odpovědné zadávání kvalitně zajistit.

Začneme konceptem tzv. Category managementu, který v současnosti představuje dominantní metodiku řízení nákupu v organizacích. Ukážeme si, (1) co to vlastně Category management je, (2) jak nákupní portfolio v naší organizaci jednoduše a efektivně analyzovat a (3) jak definovat priority odpovědného zadávání pro naše nákupní portfolio a jednotlivé nákupní kategorie. Pro snadné pochopení si vše ukážeme na příkladu konkrétní veřejné organizace. Skvělá zpráva je, že Category management je skvělý nástroj, jak může nákup efektivně komunikovat se zbytkem organizace.

Předchozí diskuse nás plynule posune do oblasti Řízení potřeb (Demand managementu). Prodiskutujeme, proč odpovědný nákup nemůže bez aktivního Řízení potřeb existovat: (1) dohoda v rámci organizace CO a PROČ děláme, (2) plánování zdrojů a určení priorit, (3) zapojení dodavatelů, (4) zohlednění principů zodpovědného zadávání od začátku nákupního procesu.

Třetí klíčovou pokročilou nákupní dovedností jsou Celkové náklady životního cyklu (TCO/TVO). Proč je jejich princip tak jednoduchý a jejich aplikace tak složitá? Kterou ze šesti úrovní TCO bychom měli v našem konkrétním obchodním případu zohlednit? Ukážeme si, co vše bychom měli v TCO vzít v úvahu a jak v kalkulaci transparentně zohlednit přínos odpovědného zadávání.

První den semináře zakončíme diskusí nad Řízením vztahů s dodavateli. Ukážeme si, že z hlediska odpovědného zadávání nestačí dodavatele sledovat na úrovni jednotlivé zakázky, ale potřebujeme systematický (třebaže jednoduchý) nástroj hodnocení jejich výkonosti v oblastech klíčových pro odpovědné zadávání, které potom následně přetavíme do lepších specifikací, smluv, monitoringu i adaptace na měnící se tržní kontext. Současně si ukážeme, že řízení vztahů s dodavateli je soubor nákupních metod, které nám umožňují získat více hodnoty za peníze pro organizaci.

Program:

    • Category management: aplikace na konkrétním příkladu
    • Demand management: návod k použití ve vlastní organizaci
    • Jak zohlednit odpovědné veřejné zadávání v rámci Nákladů životního cyklu
    • Řízení vztahů s dodavateli: definice, aplikace, přínos

Pro shlédnutí videa se, prosím, registrujte na seminář. Pošleme Vám odkaz e-mailem.

S ohledem na široký rozsah této problematiky jsme tento seminář rozdělili na dvě části s tím, že na každou z těchto částí navazuje ještě dopolední pracovní workshop – tzv. “dílny”, na které se bude možné registrovat až po absolvování příslušné části semináře. 

Workshop k 1. části se bude konat 12. listopadu 2020. Prosíme, rezervujte si na ně svůj čas předem.

Co můžete na workshopu očekávat?

Workshop logicky doplňuje úvodní seminář. Vzhledem k omezením, která kvůli epidemiologické situaci vznikla, nemůžeme workshop realizovat formou diskuse nad obchodními případy z praxe účastníků. Rozhodli jsme se proto pro alternativní postup, kdy účastníkům představíme dva praktické nástroje pro okamžité využití vědomostí.
Více informací a možnost registrace na tento navazující workshop naleznete zde
.