Načítám Semináře

Pro shlédnutí videa se, prosím, registrujte (napravo). Odkaz Vám obratem pošleme do e-mailu.

Seminář (záznam) má za cíl komplexně pojmout otázku lokálních dopadů veřejných zakázek – tj. jakým způsobem lze využít veřejné zakázky jako nástroj podpory a rozvoje:

a) místní komunity – tj. občanů žijících v daném regionu,
b) ekonomiky – tj. podniků v regionu působících,
c) životního prostředí v daném místě.

Představeny jsou nejprve oblasti, kde (a jak) lze prostřednictvím veřejných zakázek podporovat výše uvedené oblasti. Zmíněna je i vstupní analýza k tomuto tématu.

Dále jsou vysvětlena omezení, která musí zadavatel pečlivě respektovat s ohledem na ZZVZ.

Třetí část je věnována vysvětlením jednotlivých opatření a nástrojů, která má zadavatele k dispozici, vč. ukázek jejich využití v praxi.

Cílem semináře je tak zadavatelům komplexně přiblížit všechny možnosti, které mají k dispozici, aby uměli nastavit svou nákupní praxi tak, aby pomáhala i naplnění strategických priorit zadavatele v daném místě.

Pro shlédnutí videa se, prosím, registrujte na seminář. Pošleme Vám odkaz e-mailem.

Program:

  • Úvod k tématu, vč. představení vstupní analýzy
  • Jednotlivé příležitosti pro zvýšení pozitivních dopadů VZ v daném místě (oblast zaměstnanosti, podniků, komunity a životního prostředí) – vč. příkladů z praxe
  • Konkrétní opatření a nástroje vč. příkladů z praxe
  • Odpovědi na otázky, shrnutí

(Odkaz na seminář v archivu)