Načítám Semináře

Pro shlédnutí videa se, prosím, registrujte (napravo). Odkaz Vám obratem pošleme do e-mailu.

Tento online seminář (záznam) je jakýmsi základním kamenem Institutu odpovědného veřejného zadávání a nabízí základní, ale komplexní vhled do oblasti odpovědného, chcete-li strategického veřejného zadávání. Chceme Vám poskytnout odpovědi na základní otázky: Co je vlastně odpovědné veřejné zadávání? Proč o veřejných nákupech přemýšlet jinak? O čem všem může zadavatel v zakázkách přemýšlet? Jak implementovat tento přístup ve Vaší organizaci do praxe?

Pokud si chcete udělat základní přehled o příležitostech odpovědného veřejného zadávání, tento video seminář Vám jej zajistí. Pro hlubší informace o jednotlivých tématech Vám nabízíme nebo připravujeme celou řadu dalších odborných seminářů.

Tento záznam semináře je určen primárně pro veřejné zadavatele, respektive klíčové osoby v organizaci, které zajišťují veřejné nákupy v rámci organizace/úřadu, tedy nejen pro členy zakázkových týmů, ale i pro organizátory nákupů nebo například zástupce investičních útvarů. Je však otevřen také zástupcům odborné veřejnosti nebo například potenciálním dodavatelům.

V záznamu se seznámíte se základními principy tohoto přístupu k veřejným nákupům, s vývojem tohoto konceptu nejen v mezinárodním kontextu, ale také u nás v České republice. Nabídneme Vám také základní přehled o právním zakotvení odpovědného veřejného zadávání jednak v legislativě EU a zejména v rámci právního řádu ČR včetně vybraných institutů podporujících tento koncept a relevantní judikatury.

Těžištěm semináře jsou jednotlivé příležitosti odpovědného veřejného zadávání. Uvidíte na příkladech z praxe, která témata a společenské výzvy lze ve veřejných zakázkách zohlednit a tím jejich řešení podpořit. Dotýkáme se tak například možností podpory zaměstnávání a praxe, probíráme, co může zadavatel učinit, aby podpořil přístup k veřejným zakázkám malým, případně sociálním podnikům, a jak může zadavatel odpovědným a promyšleným přístupem ovlivnit dodavatelské vztahy a podpořit tak místní ekonomiku a potažmo tvorbu lokálních pracovních míst nebo zajistit, aby lidé, kteří se podílejí na plnění veřejných zakázek, měli zajištěny důstojné pracovní podmínky. Krátce se zastavíme i u jednoduchých příkladů, jak lze například uspořádat udržitelnou akci nebo zajistit, aby chod samotné organizace/úřadu zohledňoval ekologické i sociální principy.

Pro shlédnutí videa se, prosím, registrujte. Pošleme Vám odkaz e-mailem.

Prezentace ze semináře (ke stažení ve formátu PDF).