Načítám Semináře

Připravujeme 

Seminář má představit jedno z klíčových témat strategického a odpovědného veřejného nakupování – péči o jednotlivce a jeho sociální aktivizaci – ať již v podobě pracovních příležitostí pro nezaměstnané, tak podporu dalšího profesního růstu a zvýšení možnosti budoucího uplatnění na trhu práce.
Budou prezentovány rozdílné metody a přístupy, jak využít veřejné zakázky pro sociální aktivizaci znevýhodněných osob a přispívat tak celkově ekonomice, inkluzi i zlepšení života jednotlivců.
Kromě právního rámce a doporučení pro praxi z rozhodnutí příslušných dozorových orgánů budou zejména představeny jednotlivé nástroje v kontextu zakázkové legislativy.
Téma není v České republice novinkou a je tedy možné poukázat na již uplatněné příklady dobré praxe, na rozhodovací praxi, případně dospět k doporučením, jak příslušné téma správně aplikovat.

Program:

  • Úvod do ustanovení ZZVZ podporujících předmětná témata SOVZ
  • Rozcvička: Jak ne-aplikovat ustanovení ZZVZ pro podporu zaměstnávání- skupiny po cca 5-6 osobách, společná práce, prezentace výsledku diskuse (tj. zadání + diskuse ve skupině, prezentace)
  • Jak aplikovat ustanovení ZZVZ pro podporu zaměstnávání (na konkrétním reálném příkladu) -skupiny po cca 5-6 osobách, společná práce, prezentace výsledku diskuse (tj. zadání + diskuse ve skupině, prezentace)
  • Jak aplikovat ustanovení ZZVZ pro podporu zaměstnávání (modelové situace) – skupiny po cca 5-6 osobách, společná práce, prezentace výsledku diskuse (tj. zadání + diskuse ve skupině, prezentace)
  • závěr – shrnutí, plány dál, nabídky z naší strany (a malá rezerva)