Načítám Semináře

Připravujeme 

V rámci tohoto semináře budou zadavatelům představeny možnosti strategického zadávání jejich veřejných zakázek na stavební práce, aby vedle samotného předmětu plnění dokázali zadavatelé získat také dodatečnou přidanou hodnotu v oblastech důstojných pracovních podmínek pro pracovníky na staveništi, zaměstnanosti či praxí a rekvalifikací.