Načítám Semináře

Povodí Vltavy je jedním z prvních zadavatelů v České republice, který se při zadávání svých veřejných zakázek zaměřil na získání širších společenských přínosů.
Povodí Vltavy je jedním z největších zadavatelů veřejných zakázek na stavební práce v České republice, a proto se zaměřilo ve své odpovědné zadávací praxi na problémy, které stavební sektor trápí. Těmito problémy jsou hlavně nedodržování zákonných předpisů (zejména pracovněprávních a předpisů z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a negativní externality vzniklé v důsledku nerovných vztahů v dodavatelském řetězci (například včasné neplacení poddodavatelům).
Odpovědnému veřejnému zadávání se Povodí Vltavy intenzivně věnuje již od roku 2016, kdy začalo v rámci vybraných veřejných zakázek po dodavatelích požadovat zejména zaměstnávání osob z řad dlouhodobě nezaměstnaných, osob se ztíženým přístupem na trh práce, ale také podporu studentů formou praxe, která by jim měla sloužit jako základ k úspěšnému vstupu na trh práce po dokončení studia.
V návaznosti na své aktivity v této oblasti získalo Povodí Vltavy roce 2017 ocenění Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky za přínos k rozvoji společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Strategický přístup k veřejným zakázkám Vám představí Zbyněk Pochmon, právník a specialista veřejných zakázek.

Celou případovou studii můžete zhlédnout ZDE.