1. Semináře
  2. Vladimír Duchoň

Vladimír Duchoň


Vladimír Duchoň vystudoval management zdravotnických služeb Fakulty managementu VŠE. Po ukončení studia nastoupil v roce 2009 do Fakultní nemocnice Hradec Králové na pozici referenta Oddělení financí a analýz. Veřejným zakázkám se naplno začal věnovat o 4 roky později a od roku 2014 vede ve Fakultní nemocnici Hradec Králové oddělení veřejných zakázek.

Dnes

Odpovědný přístup ke stravování a nákupu potravin (nejen) ve veřejných zakázkách

*** ONLINE SEMINÁŘ

Pokud nakupujete potraviny pro stravovací provozy ve veřejné správě, je tento seminář určen právě vám. Na semináři se budeme věnovat i sociálně a environmentálně udržitelným a etickým požadavkům, které lze stejně dobře využít jak veřejnými zadavateli, tak i ve stravování v soukromém sektoru. Cílem semináře je poskytnout informace o aktuálních legislativních změnách právní úpravy nákupu potravin, možnostech nákupu sociálně i environmentálně udržitelných potravin i vlivu na udržitelnost, který může organizace například prostřednictvím nákupu ekologických produktů (biopotravin) vyvíjet.