1. Semináře
  2. Shaun McCarthy

Shaun McCarthy


Shaun je ředitelem organizace Action Sustainability a přímo se podílel na tvorbě pokynů ISO 20400 a má mnohaleté zkušenosti s poradenstvím veřejnému sektoru i soukromým dodavatelským společnostem. Pracoval také na zadávání veřejných zakázek pro olympijské hry v Londýně, kde byl předsedou Komise pro Udržitelný Londýn 2012, která fungovala jako hlavní poradní orgán starosty Londýna a ministra pro Olympiádu.

Dnes

ISO 20400 – pokyny pro udržitelné nakupování v praxi veřejného zadavatele

*** ONLINE SEMINÁŘ

Tento interaktivní seminář bude vycházet z pokynů ISO 20400: udržitelné nakupování a otevře detailně téma implementace udržitelného zadávání zakázek. Seminář bude zaměřen mimo jiné na určení priorit a cílů v odpovědném veřejném zadávání, které bude založeno na individuálních vyhodnoceních současného stavu v organizaci. Seminář povede Shaun McCarthy, který je renomovaným odborníkem na udržitelné nakupování a který se na tvorbě mezinárodních pokynů přímo podílel.