1. Semináře
  2. Marie Janečková

Marie Janečková


Marie připravuje Institut odpovědného veřejného zadávání, který bude stavět na konceptu komplexního vzdělávání ke strategickému zadávání a bude nabízet širokou škálu odborných seminářů pro zadavatele. Současně se zaměřuje na rozšíření implementace odpovědného zadávání v rámci resortu práce a sociálních věcí. Vedle toho má na starosti organizaci Meziresortní pracovní skupiny pro OVZ, která projednává kroky směřující k implementaci odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy v ČR. V rámci projektu dále řídí evaluační aktivity.

Marie vystudovala právnickou fakultu na Univerzitě Palackého v Olomouci. Dříve se zabývala možnostmi financování rozvojových záměrů a disponuje zkušenostmi z celé řady projektů realizovaných v soukromém i veřejném sektoru. Kromě jiného působila v projektových kancelářích České správy sociálního zabezpečení a Ministerstva práce a sociálních věcí, kde byla zodpovědná za zpracování a vedení mnoha dalších projektů a strategií.

Dnes

Veřejné nákupy odpovědně/strategicky – úvod do tématu OVZ

Seminář je součástí:
*** ONLINE SEMINÁŘ

K TOMUTO SEMINÁŘI EXISTUJE VIDEO ZÁZNAM. Tento seminář je úvodem k odborným tématům odpovědného/strategického veřejného zadávání a nabízí základní přehled o jeho principech, právním ukotvení, příležitostech/tématech a základních krocích implementace v organizaci.