1. Semináře
  2. Alena Ševčíková

Alena Ševčíková


Vzhledem k mnohaletému působení Aleny v oblasti zadávání veřejných zakázek ve sféře zdravotnictví je jejím úkolem právě v této specifické oblasti nejen osvěta principů odpovědného zadávání, ale také i případná podpora a pomoc při začleňování a implementaci principů odpovědného zadávání do každodenní praxe zadavatelů ve zdravotnictví.

Alena vystudovala Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně na Fakultě humanitních studií. Pracuje jako vedoucí oddělení nákupu a veřejných zakázek v Nemocnici Nové Město na Moravě. Za své více než dvanáctileté působení v oblasti zdravotnictví má bohaté zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek různých rozsahů i zakázek financovaných z fondů EU. Její specializací je zadávání veřejných zakázek s hodnocením kvality a také zakázek s využívání elektronických aukcí jako prostředků pro hodnocení nabídek. Tuto problematiku často přednáší na odborných akcích – často i s mezinárodní účastí.

Dnes

Zdravotnictví a odpovědné zadávání aneb lze odpovědně zadávat i ve zdravotnictví?

*** ONLINE SEMINÁŘ

K TOMUTO SEMINÁŘI EXISTUJE VIDEO ZÁZNAM. Seminář je zaměřen na problematiku odpovědného veřejného zadávání v oblasti zdravotnictví. Cílem semináře je seznámit se s možnostmi a příležitostmi uplatnění aspektů odpovědného zadávání při nákupech zboží, služeb a stavebních prací ve zdravotnické sféře.

Komplexní servis prádla jako příležitost OVZ ve zdravotnictví

*** ONLINE SEMINÁŘ

Komplexní servis prádla nebo také tzv. pronájem prádla je druhem služeb, které poskytují prádelny mnoha subjektům, a to nejen z řad veřejných zadavatelů. Nabízíme Vám praktický seminář, ve kterém Vám ukážeme jak stále častěji využívaný typ služeb, jejichž základem je tzv. nevlastnický přístup zajištění zboží […]